Ugrás a fő tartalomhoz Ugrás az elérhetőséghez

Júniustól két háziorvos is érkezik helyettesítőként, majd végleges feladatellátási szerződéssel

Képviselő-testületi ülés 2023.04.27.

Új orvosok veszik át a megüresedett háziorvosi körzetek működtetését Martfűn. A 2-es háziorvosi körzetben dr. Otrosinka Sylwia látja el a helyettesítést 2023. június 1-től szeptember 31-ig. A 3-as háziorvosi körzetben, egyelőre szintén helyettesítés keretében, dr. Nagylaki Tamás végzi a felnőtt háziorvosi szolgáltatást 2023. június 1-től augusztus 31-ig, de legfeljebb az önkormányzat és közte megkötendő végleges feladatellátási szerződés hatálybalépéséig.

A helyettesítésekre vonatkozó megbízási szerződések és a feladatellátási előszerződések jóváhagyására a képviselő-testület 2023. 04. 27-i ülésén került sor, ahol az új háziorvosok be is mutatkoztak.

Martfű Város Önkormányzata ez év februárjában hirdetett pályázatot a Martfű 2-es és 3-as számú felnőtt háziorvosi körzetek ellátására, feladatellátási szerződés keretében. A hirdetés alapján az egészségügyi szolgáltatás a praxisjog megszerzését és a működési engedély véglegessé válását követően azonnal megkezdhető.

Az önkormányzat a háziorvosi körzetek ellátását vállaló új orvosok számára az alap NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) finanszírozáson túl egyszeri 20 millió forint biztosításáról döntött saját forrásaiból, a praxisjog átvételét követő 30 napon belül, amennyiben a jelölt orvos vállalja, hogy legalább 6 évet dolgozik háziorvosként Martfűn.

A Martfű 2-es felnőtt háziorvosi körzet helyettesítésére a Dr. Magyarósi és Társa Egészségügyi Szolgáltató BT-vel és a Szveti-Medic Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel kötött helyettesítési szerződés 2023. május 31-én hatályát veszti.

Az önkormányzat a 2-es háziorvosi körzet betöltésére közzétett hirdetésére jelentkezők közül dr. Otrosinka Sylwia megfelelt az előírt feltételeknek, és rövid időn belül Martfű város mellett döntött.

A képviselő-testület jóváhagyta az önkormányzat a 2-es számú háziorvosi körzet helyettesítési feladataira a Life-Volume Kft-vel (Ügyvezető: dr. Otrosinka Sylwia) kötött szerződést.

A doktornőnek Zagyvarékason van praxisjoga, ezért 6 hónapos felmondási idő köti oda. Ez alatt az idő alatt helyettesítéssel tudja ellátni Martfűn a 2-es háziorvosi körzetet. Dr. Otrosinka Sylwia a helyettesítést 2023. június 1-től 2023. szeptember 31-ig látja el, ezt követően köthet az önkormányzat vele feladatellátási szerződést. Az önkormányzat a helyettesítés időtartamára biztosítja számára az asszisztenciát.

Dr. Otrosinka Sylwia a helyettesítést heti 28 órában látja el, melyből a rendelési idő heti 10 óra, a rendelkezésre állási idő heti 18 óra.

Rendelési idő: hétfő 9.00 - 11.00, kedd 13.30 - 15.30, szerda 9.00 - 11.00, csütörtök 13.30 - 15.30, péntek 13.00 - 15 óra.

Az önkormányzat a Szveti-Medic Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel a 3-as felnőtt háziorvosi körzetre kötött helyettesítésre vonatkozó szerződése 2023. május 31-én hatályát veszti. A körzethez tartozó praxisjog értékesítésére azonban dr. Despotov Svetozarnak augusztus 31-éig van lehetősége.

Az önkormányzat a 3-as háziorvosi körzet betöltésére közzétett hirdetésére jelentkezők közül dr. Nagylaki Tamás volt, aki az előírt feltételeknek megfelelt, és rövid időn belül Martfű város mellett döntött.

Nagylaki doktor úr azt kérte, hogy a helyettesítés idejére az asszisztencia foglalkoztatását az önkormányzat biztosítsa. A működési engedéllyel az önkormányzat rendelkezik és a teljes NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) finanszírozást az önkormányzat kapja. Az önkormányzat mindkét háziorvosi körzet esetében a helyettesítés időtartamára az asszisztencia foglalkoztatását egészségügyi szolgálati jogviszonyban vállalja, melyre bértámogatást tud igénybe venni, ami így nem jelent plusz anyagi terhet. A végleges feladatellátási szerződés hatálybalépésétől az asszisztencia foglalkoztatását a háziorvos vállalkozása biztosítja.

A képviselő-testület ez alkalommal tárgyalta a 3-as számú háziorvosi körzet 2023. június 1-től helyettesítéssel történő ellátására megbízási szerződés jóváhagyására vonatkozó előterjesztést, amely szerint a háziorvosi körzet helyettesítési feladatait ez időponttól a Nagylaki Medical Solutions Kft. (Ügyvezető: Dr. Nagylaki Tamás) látja el.

A most elfogadott szerződés alapján a felnőtt háziorvosi szolgáltatást dr. Nagylaki Tamás háziorvos határozott ideig, 2023. június 1-től 2023. augusztus 31-ig, de legfeljebb a felek között megkötendő végleges feladatellátási szerződés hatályba lépéséig látja el.

A helyettesítést heti 35 órában végzi, melyből a rendelési idő heti 15 óra, a rendelkezésre állási idő heti 20 óra.

Rendelési idő: hétfő 9.00 - 12.00, kedd 12.00 - 15.00, szerda 12.00 - 15.00, csütörtök 12.00 - 15.00, péntek 9.00 - 12.00 óra.

Az önkormányzat igyekszik a helyettesítések leteltét követő feladatellátási szerződések megkötésére is felkészülni. A 2-es és a 3-as számú háziorvosi körzet feladatellátási előszerződésének jóváhagyására is sor került a képviselő-testület április 27-i ülésén, amelyek a végleges szerződéshez kapcsolódó főbb pontokat tartalmazzák.

A jelenlegi jogszabályi környezetben az egészségügyi államigazgatási szerv jogkörét az OKFŐ (Országos Kórházi Főigazgatóság) gyakorolja. Az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerint, ha az önkormányzat a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal feladatellátási szerződést kötne, úgy a praxisjog engedélyezésére jogosult egészségügyi államigazgatási szerv véleményének kikérését követően erről a felek előszerződést kötnek.

Az önkormányzat feladatellátási előszerződést köt dr. Otrosinka Sylwia cége, a LIFE-VOLUME Kft.-vel, melynek hatályba lépése az OKFŐ jóváhagyó véleményétől függően 2023. október 1.

Az önkormányzat célja, hogy ettől az időponttól határozatlan idejű feladatellátási szerződést kössön dr. Otrosinka Sylwia doktornővel, mellyel tartósan biztosítva lesz a település 2-es háziorvosi körzetének ellátása.

Az önkormányzat feladatellátási előszerződést köt dr. Nagylaki Tamás doktor úr cége, a Nagylaki Medical Solutions Kft.-vel. Az előszerződés 2023. szeptember 1. napjától történő megkötése ez esetben is függ az OKFŐ támogató, jóváhagyó véleményétől és attól is, hogy dr. Despotov Svetozar 2023. augusztus 31-ig értékesíteni tudja-e a praxisjogát más orvosnak.

Az eljárási folyamat mindkét háziorvosi körzet esetében három közigazgatási igazgatási szervet érint, az OKFŐ-n kívül a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát, amelyek a működési engedélyt kiadják, és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Ellátási és Koordinációs Főosztály Finanszírozási és Ártámogatási Osztályát, a finanszírozási szerződés előkészítése terén.

Dr. Nagylaki Tamás háziorvostan szakorvos bemutatkozásában elmondta: örömmel vette a hírt, hogy Martfű háziorvost keres. Sajnálatos körülmények együttállása, hogy az eddigi körzetében az asszisztens hiánya az ottani további ténykedését ellehetetlenítette. A körülmények szerencsés egybejátszása, hogy megtalálta ez a lehetőség. Szívesen fogadta a felkérést, szeretné Martfű városában a hármas körzetet ellátni.

2017-ben diplomázott, feleségével és kisfiával Jászboldogházán élnek. Az elhangzottakból azt is megtudtuk, hogy szeret úszni, olvasni és kedveli a komolyzenét.

Ahogyan fogalmazott, szerette mindkét körzetét, vegyes körzetet látott el, a gyerekellátásban is szerzett némi jártasságot, dolgozott a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet sürgősségi osztályán, Tiszakécskén három évig részt vett a sürgősségi ügyeleti ellátásban is. 2021 szeptembere óta a besenyszögi, 2022 májusa óta pedig a szászbereki háziorvosi körzetekben tevékenykedik. Szeretné az ott megkezdett gyógyító és megelőző munkát, a megszerzett tapasztalatait kamatoztatva Martfű városában, a 3-as körzetben folytatni.

Dr. Otrosinka Sylwia köszönetet mondott a képviselő-testületnek, hogy elfogadták a pályázatát. Bemutatkozásában elmondta: Lengyelországban született, de kisgyermekkora óta Magyarországon él. A Debreceni Egyetemen kezdte, majd, házasságát követően a Szegedi Tudományegyetemen zárta orvosi tanulmányait. Édesanyaként a háziorvoslás mellett döntött, mert, ahogyan fogalmazott, ez a legcsaládcentrikusabb ágazat az egészségügyön belül. A rezidensképzést, majd a szakvizsgát követően 2012-től kezdett háziorvosként dolgozni, felnőtt körzetben. Szolnokhoz közelebb költözve, nyolc és fél éve Zagyvarékason lát el háziorvosi teendőket, vegyes, gyermek - felnőtt háziorvosi körzetben. Dr. Otrosinka Sylwia inkább egy városi körzetben szeretne háziorvosként dolgozni, ezért jelentkezett a martfűi önkormányzat felhívására.

Örül, hogy mindkét körzetben kapunk orvost – mondta el Vass Éva. A Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság vezetője emlékeztetett: az előszerződésekben lesznek még kisebb módosítások, de azok az alap tényállást nem befolyásolják. A most elfogadott előterjesztés felhatalmazza a polgármestert az előszerződések módosítására, további szükséges intézkedések megtételére.

A helyettesítésekre vonatkozó megbízási szerződések és a feladatellátási előszerződések jóváhagyásáig hosszú út vezetett. Az önkormányzat erőfeszítései eredményesnek bizonyultak. – Ezek a szerződések még módosulni fognak, kisebb igazítások még lesznek bennük. Amíg az új orvosok helyettesítéssel látják el feladatukat, addig az önkormányzat biztosítja az asszisztenciát is – hallhattuk dr. Papp Antal összegzésében.

Jó, hogy ez a tortúra a végkifejlet felé közeledik – fogalmazott a testületi ülésen Rágyanszky István. – A város lakosságát rendkívüli mértékben foglalkoztatta és az önkormányzat számára is nehéz feladatot jelentett az az aggasztó helyzet, hogy orvosaink egy időben nyugdíjba kerültek. Szerencse, hogy az önkormányzat takarékos gazdálkodása egy ilyen opciót lehetővé tett. Ez országosan is precedens értékű – emlékeztetett a praxisonként 20-20 millió forintos önkormányzati támogatásra városunk alpolgármestere. – Azt a felelősséget, amit így az önkormányzat felvállalt, ez önökre is ráterheli, mert tényleg szeretnénk olyan orvosokat találni, akik városunkban valódi háziorvosként tudnak tevékenykedni. Nagy reményekkel tekintünk mindkettejükre! – zárta gondolatait Rágyanszky István.

Herbályné Kalmár Irén

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város