Ugrás a fő tartalomhoz Ugrás az elérhetőséghez

Tájékoztató - A „Nyári diákmunka 2023.” munkaerőpiaci program indításáról

Idén is meghirdették a „Nyári diákmunka” munkaerőpiaci programját, melyhez kapcsolódóan az önkormányzati pályázat 2023. július 1-től történő szervezéssel kerülhet benyújtásra, a foglalkoztathatóság feltételeivel rendelkező érdeklődők jelentkezésének, számának függvényében.

Idén is meghirdették a „Nyári diákmunka” munkaerőpiaci programját, melyhez kapcsolódóan az önkormányzati pályázat 2023. július 1-től történő szervezéssel kerülhet benyújtásra, a foglalkoztathatóság feltételeivel rendelkező érdeklődők jelentkezésének, számának függvényében.  A program lebonyolítására kéthetes foglalkoztatással kerülhet sor (2023.07.01 naptól 2023.07.16. napig, valamint 2023. 07.17. naptól 2022.07.31. napig, 2023.08.01.naptól 2023.08.15. napig és 2023.08.16. naptól 2023.08.31. tartó turnusokban), a korábbi években gyakorlattá vált közterületi munkák (gyomlálás, kapálás, közterület takarítás) elvégzésére.

 

A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik:

-          16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok,

-          szolgáltatást kérőként kérték nyilvántartásba vételüket és

-          foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.

A programban a diákok kizárólag a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó munkaviszonyban foglalkoztathatóak.

 

Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) a program keretében a szolgáltatást kérőként regisztrált diákok számára munkaerőpiaci információt nyújt. A beérkezett munkaerőigények alapján az esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételével munkaközvetítést végez a sikeres elhelyezkedés érdekében.

 

Önkormányzati diákmunka: A programban a foglalkoztatást biztosító és így támogatható munkáltató a területi, települési önkormányzat és önkormányzati alaptevékenységet végző intézménye, továbbá egyházi jogi személy lehet.

A támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget nem igénylő munkakör szerint, 174.000 Ft/fő/ (turnusonként a fele) összeg vehető figyelembe. A programban való részvétel feltétele, hogy előzetesen a nappali tagozatos diák a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán – mint diákmunkára jelentkező - nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányait, valamint érvényes diákigazolványát, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonásakor kiadott iskolalátogatási igazolását kell a Szolnoki Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán (volt Főiskola épületében, Szolnok, Ady E. u. 9.) bemutatnia. Erre 2023. június 15. napjától van lehetőségük a diákoknak

Azok a diákok, akik mindenben megfelelnek az előzőekben ismertetett foglalkoztatási feltételeknek, személyesen a Polgármesteri Hivatalban, az I. emelet 123-as irodában, telefonon az 56/450-222; 135 mellékszámon, e-mailen pedig az ikesjar@ph.martfu.hu címen jelentkezhetnek (személyes adatok, telefonos elérhetőség és a vállalt diákmunka időszakának megjelölésével).

Martfű Város Önkormányzata

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város