Ugrás a fő tartalomhoz Ugrás az elérhetőséghez

„Bízunk benne, biztos, hogy sikeres évünk lesz!” – Önkormányzati beszámoló a pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről

Takarékos gazdálkodás, romló külső körülmények, ezzel szemben az óvatosan tervezett összeghez képest jóval magasabb iparűzésiadó- és kamatbevételek határozták meg Martfű Város Önkormányzata I. félévi gazdálkodását. A pénzügyi terv időarányos teljesítéséről és az önkormányzat gazdálkodásáról a szeptember 28-i ülésén tájékozódott a képviselő-testület.

Az önkormányzati feladatok elvégzését 2023. I. félévében erősen nehezítette az ismert inflációs gazdasági környezet, ami befolyásolta a költségvetés végrehajtását is. Az eredeti pénzügyi tervben betervezett, illetve évközben jelentkező feladatokhoz folyamatosan előirányzatot kell biztosítani. Az önkormányzat stabilan tudja finanszírozni a feladatok elvégzéséhez szükséges pénzeszközöket – olvasható a beszámolóban, amelyben Kontra Lajos, a Pénzügyi iroda vezetője a 2023. évi költségvetési tervhez viszonyítva mutatta be a képviselő-testületnek a feladatok teljesülését a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt.

A tájékoztató fő feladata az előirányzatok időarányos teljesítésének bemutatása, valamint a költségvetési rendeletben megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg ismertetése volt.

A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 3.390.098 ezer Ft-ban határozta meg a képviselő-testület. Az első félév során egyéb állami feladatok, pályázatok összege az előző évi maradvány eredeti költségvetésben be nem tervezett része és a saját hatáskörű módosítások a féléves előirányzatot 4.698.020 ezer Ft-ra módosították.

A költségvetés első félévi teljesítése 4.267.240 ezer Ft bevétellel és 1.022.874 ezer Ft kiadással zárult.

Az iparűzési adó terén – a 2023. évi májusi bevallások alapján – a tervezetthez képest közel 350 millió forint többletbevétel keletkezett. Az előző évi gazdasági környezet óvatos tervezése után a féléves teljesítés 112%. Várhatóan év végéig még 600 millió Ft iparűzési adó érkezik az önkormányzat számlájára.

Az éves költségvetés első féléves bevételeinek időarányos teljesítése 90,81%, ami tartalmazza az előző évi maradványt, valamint a három TOP pályázat szerződés szerint finanszírozott összegét.

A felhalmozási kiadások, a beruházások, felújítások az első félévben 8,72%-ra teljesültek. A jelentős kiadások a II. félévet terhelik. Hat önkormányzati beruházás van folyamatban a városban.

Az önkormányzat 2023. év első félévi gazdálkodását bemutatva látható, hogy fegyelmezett gazdálkodás valósult meg, mind a bevételi és mind a kiadási oldal megfelelő szinten teljesült. 2023-ban az iparűzésiadó-bevételeknél jelentős emelkedés várható.

Az önkormányzat továbbra is szigorú gazdálkodást folytat a meghatározott feladatok elvégzése érdekében. A felhalmozási kiadásokból a tervezett feladatokat megvalósították. A kiadások összege a II. félévben a tervezetthez képest a felhalmozási és a dologi kiadások terén is várhatóan emelkedni fog, az inflációs hatások erősen éreztetik a hatásukat – adott számot az önkormányzat 2023. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről előterjesztésében dr. Papp Antal polgármester.

– Nagy megelégedéssel állapítottuk meg, hogy a takarékos, szakszerű és mindenre kiterjedő odafigyelés, óvatos gazdálkodás eredményeként a költségvetés 2023. évi I. félévi teljesítése remekül sikerült, nagyon szép eredményt értünk el – ismertette Vass Éva bizottságvezető a Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság véleményét. – Többletbevételeink képződtek, amit elsősorban az iparűzési adó nagy mértéke illetve a kamatbevételek tettek lehetővé.

Hihetetlen mértékű lehetőségeink vannak, hiszen a bevételek döntik el, hogy a kiadási oldalon milyen új felhasználási felületek nyílnak akár az idén, akár a következő évben. Szerencsés, hogy a támogatások, az átvett pénzösszegek is magas arányban teljesülnek, amihez hozzájárult a kiadási oldalon egy nagyon takarékos gazdálkodás, szigorú megszorítások, és hogy az inflációs hatás ellenére nem kellett emelni a különböző költségkereteken.

A fegyelmezett, szakszerű pénzügyi gazdálkodás eredményeként óriási mértékű tartalékot tudtunk képezni, készpénzben is nagyon jelentős összeg van a számlánkon. Ez meg fogja teremteni a lehetőségét, hogy a következő években nagyobb célkitűzésekbe és komoly elképzelésekbe is bele tudjunk kezdeni saját erőből – hangsúlyozta a pénzügyi bizottság vezetője.

– Az idei költségvetést 3.4 milliárd forint sarokszámmal fogadtuk el, a féléves beszámolóban pedig 4.2 milliárdnál tartunk, a következő, a költségvetés módosítására vonatkozó napirendi pontnál már 5.4 milliárd forintról lesz szó: 2 milliárd forinttal emelkedett év közben a költségvetés főösszege – hívta fel a figyelmet dr. Papp Antal. – Hatalmas számokról beszélünk, a féléves beszámolóban a bevételi oldal nagymértékben, 90%-osan, míg a kiadási oldal 22%-osan teljesült. Nagyon óvatosan költöttünk, azért minden szükséges megvolt. A rezsi kiadásokat is próbáltuk visszafogni. Mindezekből kiindulva bízunk benne, biztos, hogy sikeres évünk lesz!

Az önkormányzat gazdálkodása pozitív. Próbálunk mindenre odafigyelni. Mindig vannak nehézségek, ezt az eredményt úgy értük el, hogy a külső körülmények évek óta egyre nehezebbek, országosan is – hangsúlyozta a városvezető.

 

A szeptember végi ülésén az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendeletét is módosította a képviselő-testület. A saját hatáskörű módosítások, a kötelező jellegű előirányzat módosítás és a többletbevételek az önkormányzat sarokszámát 764.145 ezer Ft-tal, 5.453.165 ezer Ft-ra növelték.

 

A védőnői alapellátás átalakítása miatt a költségvetés létszámadatai is változtak. Az eddig az önkormányzatnál egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott védőnőre és a védőnői ellátás körében foglalkoztatott személyre vonatkozóan a munkáltatói jogokat 2023. július 1-től az az irányító vármegyei intézmény gyakorolja.

Ennek megfelelően a Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ intézménynél 2 fővel, illetve az üres álláshelyek megszüntetése miatt további 2 fővel, 44 főről 40 főre csökkent az álláshelyek száma.

 

2023-ban is folytatódik az önkormányzat az elmúlt évben elkezdett, a település 70 éves és az azt meghaladó korú lakóit érintő lakásrezsi-támogatási programja.

– Az idősek korábbi támogatását az idei évben is meg akarjuk tartani, 20-ról 30 ezer forintra emelve az összegét – tájékoztatott a képviselő-testületi ülésen dr. Papp Antal, emlékeztetve, hogy a 70 éven felüliek önkormányzati támogatása közel ezer főt érint városunkban.

– A 90 évesek száma is magas, ilyen sok még sosem volt, 35 fő nálunk, ami szép szám. Ez is jelzi, hogy Martfű azért élhető városnak mondható. Sok idős él itt, akiket meg kell becsülni, és ezért is fontos az idősek otthona fejlesztés, amihez már készülnek a tervek – utalt városunk polgármestere a jelenleg az idősek nappali ellátását szolgáló, volt Mártírok úti iskolaépület felső szintjeire tervezett bentlakásos idősotthon kialakítására, amit saját forrásból valósítana meg az önkormányzat.

Herbályné Kalmár Irén

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város