Ugrás a fő tartalomhoz Ugrás az elérhetőséghez

Kiemelt önkormányzati támogatás várja Martfű új fogorvosát

Pályázat kiírásáról döntött az 1. fogorvosi körzet fogászati feladatainak ellátására Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. október 26-i rendkívüli ülésén. A testület határozata alapján az önkormányzat 10 millió forint egyszeri támogatást nyújt a fogorvosi körzetben ellátandó fogászati feladatokat vállaló fogorvosnak, amennyiben a fogorvos határozatlan időre, de legalább hat évre vállalja, hogy feladatellátási szerződést köt az önkormányzattal

A Martfű 1-es fogorvosi körzetben a fogorvosi feladatokat néhai dr. Szolga Ferenc látta el egészen 2021 márciusában bekövetkezett haláláig. Az önkormányzat a praxisjog eladásáig, de legkésőbb 2022. március 27. napjáig tartó megbízási szerződést kötött a fogászati feladatok helyettesítéssel történő ellátására a szolnoki székhelyű EURO-DENT Fogászati Szolgáltató és Kereskedelmi Bt-vel.

A praxisjogot az elhunyt fogorvos házastársától megvásárló Mosonyi Dental Kft.-vel mint egészségügyi szolgáltatóval 2022 januárjában kötött megbízási szerződést az önkormányzat az 1. számú fogorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására.

Az önkormányzat és a kft. között fennálló szerződéses állapot 2023 áprilisában szűnt meg, tekintettel arra, hogy a kft-vel foglalkoztatási jogviszonyban álló fogorvos és asszisztencia megszüntette a kft-vel kötött foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó szerződését, amivel megszűnt a Martfű 1. számú fogorvosi körzetre vonatkozó egészségügyi alapellátás és az iskola-egészségügyi ellátás biztosítása.

Az önkormányzat a Martfű 1-es fogorvosi körzetben a fogászati alapellátást helyettesítéssel, az EURO-DENT Bt-vel látta el egészen dr. Olasin György Georgijevics fogorvos 2023 október elején bekövetkezett haláláig.

Az önkormányzat állásfoglalást kért az Országos Kórházi Főigazgatóságtól (OKFŐ), amely alapján praxisjogot egészségügyi szolgáltató, mint jogi személy nem szerezhet, erre a praxisjog korábbi tulajdonosának a házastársa volt jogosult.

Az egy éves praxisjog értékesítési határidő 2022. március végén letelt, a praxisjog megszűnt, nem kerülhet vissza az OKFŐ-höz. A praxisjog megszűnését követően az egészségügyi alapellátási körzetben új orvos kizárólag betöltés jogcímen szerezhet praxisjogot.

Jelenleg az 1-es fogorvosi körzetre szabadon jelentkezhet bármely fogorvosi végzettséggel rendelkező orvos,
akinek még nincs praxisjoga és az önkormányzat feladatellátási szerződést köt vele.

A fentiek alapján és a jelenlegi helyzet orvoslására javasolta dr. Papp Antal előterjesztésében, hogy az 1-es fogorvosi körzetre praxishirdetést adjon fel az önkormányzat az OKFŐ weboldalán, legalább egy megyei lapban és a helyi médiában.

A jelöltek sikeresebb pályáztatása érdekében a polgármester kezdeményezte, hogy az önkormányzat 10 millió forint támogatást nyújtson annak a fogorvosnak, aki Martfű Város Önkormányzatával határozatlan időre, de legalább 6 évre feladatellátási szerződést köt.

A polgármester a képviselő-testületi ülésen arra is emlékeztetett, hogy Martfűn korábban két fogorvosi körzet alakult ki. Négyezer főként volna szükség egy-egy fogorvosra, városunkban azonban a lakosságszám hatezer főre csökkent, ami a körzetek csökkenő finanszírozásával is jár.

Jogszabály szerint egy-egy fogorvosi körzet finanszírozhatósága érdekében törekedni kell arra, hogy a fogorvosi alapellátó körzetben lakók száma biztonsággal elérje a finanszírozási minimumot. Felnőtt szolgálatnál a területhez tartozó 18 év feletti lakosságszámnak el kell érnie a minimum négyezer főt.

Az előterjesztésből azt is megtudhattuk, hogy a 2-es fogorvosi körzetre ugyan van feladatellátási szerződése az önkormányzatnak – az EURO-DENT Bt-vel –, de ebben a körzetben is gondot okoz az orvoshiány. A társaság tájékoztatása alapján ők is keresik az orvost, akivel szerződést tudnának kötni, de eddig elutasításokat kaptak.

Herbályné Kalmár Irén

>>>További információk és jelentkezés az Országos Kórházi Főigazgatóság weboldalán

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város