Ugrás a fő tartalomhoz Ugrás az elérhetőséghez

Balatoni önkormányzati üdülő, bővülő igénybevételi lehetőségekkel

Martfű Város Önkormányzata rendeletben szabályozta a Fonyód-Bélatelepen lévő üdülője igénybevételének módjait, az elmúlt évek jogszabályváltozásai ellenére is lehetővé téve ezzel az üdülő használatát az önkormányzati dolgozók, a helyi civilszervezetek és az itt élők számára.

Az üdülő nem kereskedelmi célú működtetésével az üdülést igénybe vevők által fizetendő térítési díj nem tartalmaz nyereséget, az üdülő fenntartásával kapcsolatban felmerülő költségeket is csak részben fedezi.

A rendeleti szintű szabályozással a továbbiakban az üdülő kihasználtsága javulhat, magasabb bevétel várható, amely felújítási, karbantartási költségekre is fordítható.

Az önkormányzati üdülő igénybevételének szabályairól szóló rendeletet a 2024. április 25-i ülésén fogadta el a képviselő-testület, amely alapján rendkívül méltányos feltételekkel üdültetheti az önkormányzat azokat, akik igénylik. – Amennyiben az önkormányzati források lehetővé teszik, a későbbiekben az üdülő felújításán is el lehet gondolkodni – mondta el a testületi ülésen dr. Papp Antal polgármester.

Az önkormányzat – a jelentősen megváltozott jogszabályi környezet miatt – korábban vizsgálta az üdülő bérbeadásának és értékesítésének lehetőségét is, elsősorban a helyi vállalkozások érdeklődésére számítva.

A béren kívüli juttatási csomag nagy részének, benne a saját dolgozó saját szálláson való üdültetésének lehetősége 2019-től került ki a kedvezményesen adózó körből. A munkaadót és a munkavállalót sújtó közterhek olyan szinten emelkedtek meg a céges üdülők igénybevételekor, ami elindította azok felszámolását. A jogszabályi környezet változása a szervezett, kedvezményes üdültetés helyett a dolgozók pihenésének támogatását a cafetéria juttatások felé terelte.

A koronavírus járvány is rendkívül rossz hatással volt az önkormányzati üdülők működtetésére, a járvány és az azzal összefüggő korlátozó intézkedések miatt a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma a korábbi adatokhoz képest kevesebb mint a felére esett vissza.

A turisztikai szektorban megvalósult digitalizálás, adatvezérelt irányítás, a kötelező napi és havi adatszolgáltatási kötelezettség is újabb kihívást jelentett az önkormányzati üdülő szezonális üzemeltetése terén.

A képviselő-testület áprilisi döntésével az önkormányzati tulajdonú üdülő igénybevétele a martfűi lakosok, az önkormányzati dolgozók és a martfűi székhelyű sport- és civilszervezetek részére a piaci árnál kedvezőbb díj megfizetése mellett biztosított. A rendelet elfogadásával, a kedvező feltételeknek köszönhetően az olyan személyek és családok számára is lehetőség nyílt az üdülésre, akiknek egyéb szálláshelyen erre nem lenne módjuk.

Az önkormányzat tulajdonában lévő, Fonyód, Magyar Bálint u. 4. szám alatt található ingatlanon működő üdülő a továbbiakban „Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyként” működik, ami jelentősen csökkenti az üdültetéssel kapcsolatos költségeket és adminisztratív terheket.

A csendes zöldövezeti üdülő (297 m2 alapterületű épület és 1274 m2 zárt telek) a Balatontól 500 méter távolságra áll, a tó 15 perc sétával érhető el. Az üdülő épülete 6 háromágyas szobából (amelyből 4 szoba pótágyazható) és 1 hatágyas szobából, valamint a közös helyiségekből (felszerelt konyha, mosdó-zuhanyzó, vécé és korszerű televízióval felszerelt társalgó) áll.

Az üdülő területén biztosított: bográcsozóhely, kerti sütögető, kültéri gyermekjátékok. A telken található egy garázs/raktár épület és parkolóhelyeket is kialakítottak a gépkocsik számára.

Az üdülő üzemeltetéséről és működtetéséről Martfű Város Önkormányzata a Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ intézménye útján gondoskodik.

Az üdülő igénybevételére jogosultak:

- a martfűi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek;

- lakóhelytől és tartózkodási helytől függetlenül az önkormányzat intézményeinek munkavállalói;

- önkormányzati képviselők, bizottsági tagok;

- az eddig felsorolt igénylők házastársa, élettársa, egyenes ági rokona,

- a bejegyzett, martfűi székhelyű sport- és civil szervezetek az alapszabályukban foglalt tevékenységhez kapcsolódó programjaikhoz.

Üdülési szezon: az üdülő minden év június 1. napjától szeptember 30. napjáig működik.

Az üdülés időtartama (üdülési turnus) minden héten hétfő 12,00 órától a következő hét hétfő 10,00 óráig tart. Rövidebb vagy hosszabb időtartamú turnus külön engedély alapján vehető igénybe.

Az üdülőt az üdülési szezonban gondnok kezeli, azt csak az üdülési jeggyel rendelkező igényjogosultak használhatják.

Az üdülő használata minden év március 1-jétől kérelmezhető az önkormányzati Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központnál, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon (átvehető személyesen, vagy a www.martfu.hu honlapról tölthető le).

Az üdülési igényeket érkezési sorrendben veszik nyilvántartásba, azokat - a beérkezett kérelmek alapján - a polgármester engedélyezi.

Az üdülési díjat a fentebb felsorolt igénylői kategóriáktól függően, 6 ágyas szoba esetében 4.2 ezer és 10.5 ezer forint közötti napi áron szabta meg a képviselő-testület, a 4 ágyas szoba 2.1 ezer és 8.4 ezer forint közötti, a 2 ágyas szoba pedig 2.1 ezer és 4.2 ezer forint/szoba/nap áron vehető igénybe. Egy főre vetítve így a napi üdülési díj 1 ezer és 2.1 ezer forint/fő között van szobától és igénylői kategóriától függően, amely rendkívül kedvezményes összeg.

Az üdülési turnus letöltésének bármilyen okból történő megszakítása és az üdülési turnus letelte előtt történő hazautazás esetén az időarányos üdülési díj nem, vagy csak különös méltánylást érdemlő ok miatt járhat vissza.

Herbályné Kalmár Irén

10_2024__IV_26_önkormányzati rendelet>>>

Üdülő jelentkezési lap>>>

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város