Ugrás a fő tartalomhoz Ugrás az elérhetőséghez

Martfűn hatékonyan működik, teljesen megoldott az idősek ellátása – Június 5-én helyszíni bejárás a leendő bentlakásos idősek otthona épületében

Az önkormányzat saját intézményrendszerén belül, a Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ sokrétű tevékenységi körében is segítő szolgáltatást nyújt a szociális és mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára, a krízishelyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából.

Az azonnali, eseti segélyezés terén is példaértékű az önkormányzat hozzáállása. – Több mint 60 millió forintot terveztünk az idei évre a segélyezési rendszerünkben, Tiszaföldváron 1 millió, Rákócziújfaluban pedig 100 ezer forint az erre a célra fordítható éves keret. Jelentősebb a segélyezés nálunk, mint bárhol másutt! – hívta fel a figyelmet dr. Papp Antal, Martfű polgármestere.

– Bárki, ha olyan rendkívüli élethelyzetbe kerül, bármikor jön, mindig, mindenkinek segítünk. A rendkívüli élethelyzeteket igazán humánusan bírálja el a polgármester úr vagy bíráljuk el közösen – tájékoztatott Kesjár Attiláné, a Martfűi Polgármesteri Hivatal szociális ügyekkel foglalkozó főmunkatársa.

Hatékony az együttműködés a családsegítők és a szociális területen dolgozók között, folyamatosan keresik a lehetőséget arra, hogy segítsenek mindenkinek.

– Sokszor fordulnak hozzánk nem a tevékenységünkhöz kapcsolódó segítségért is, ami jól tükrözi a bizalmat. Minden szociálisan hátrányos helyzetű embert, azokat is, akik nem tartoznak ebbe a csoportba, de valamilyen problémával küzdenek éppen, őket is felkaroljuk és igyekszünk segíteni – mondta el Kesjár Attiláné.

– Mind a házi segítségnyújtás, mivel több szolgáltató van a településen, mind az étkeztetés, ami szintén több oldalról megtámogatott, mind a nappali ellátás azt hiszem, hogy példaértékű Martfűn – erősítette meg Gonda Lajosné, az önkormányzati Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ vezetője, hozzátéve, hogy a 70 év felettiek számára nemrég bevezetett, új önkormányzati támogatási forma sem jellemző más településeken.

Martfűn a szociális feladatok ellátásának egy része, a család- és gyermekjóléti szolgáltatás önkormányzati fenntartású intézményben működik. Az idősek alapellátása széles körben megoldott a településen. A házi segítségnyújtás, az idősek klubja, a szociális étkeztetés, a támogató szolgálat, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a rákóczifalvai központú, kistérségi intézmény keretein belül történik a településen.

A szociális feladatok ellátására az önkormányzatok kapják a legalacsonyabb állami finanszírozást, a kistérségi feladatellátáshoz magasabb normatíva jár.

A szociálisan rászorultak részére a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat négy település, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Tiszavárkony és Martfű mikrotérségi társulásával, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása (SZKTT) Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központja integrált formában működő szociális intézmény biztosítja, több szociális szolgáltatási egységgel és telephellyel. Támogató szolgálat tekintetében Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Martfű, Újszász és Zagyvarékas ellátási területtel végzik feladataikat.

Városunkban támogató szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, házi segítségnyújtás, étkeztetés (szociális konyha) és időskorúak nappali ellátása feladatokat látnak el a kistérségi szolgáltató központ munkatársai, Martfű, Mártírok úti telephellyel. Munkájukat Komáromi Kitti, az SZKTT Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ Martfűi Telephelyének vezetője fogja össze.

Az elmúlt években az önkormányzat több forrást fordított a szociális szolgáltatásokra, beleértve az idősellátást is.

Az alapfokú szociális intézmény tereinek kiépítése 2022-ben valósult meg, biztosítva az alapot az idősek bentlakásos intézményéhez, melynek kivitelezése már az idén el is kezdődhet!

Az idősek bentlakásos intézménye kialakításának azért is fontos mérföldköve volt ez a beruházás, mert ezzel Martfű Város Önkormányzata lehetőséget kapott az alapszolgáltatás bővítésére.

A csaknem 300 millió forintos beruházással „A szociális alapszolgáltatások fejlesztése Martfűn” projekt keretében megújult, az idősek nappali ellátását végző intézmény épületének ünnepélyes átadására a pályázati támogatással megvalósult beruházás részletei iránt érdeklődőket is várta Martfű Város Önkormányzata.

A volt iskolaépület az idősek ellátását szolgáló tereinek és funkcióinak bővítésére, az ellátás infrastrukturális feltételeinek javítására, a pályázati támogatás mellett, az önkormányzat közel 60 millió forintot fordított, elsősorban a beázások miatti födémszigetelésre.

A projekt során felújított épületrész helyiségeivel, valamint az elavult eszközpark és bútorzat cseréjének köszönhetően megfelelő körülményeket tudnak biztosítani a településen élő idősek és a dolgozók számára, a szociális alapszolgáltatás európai színvonalú ellátásához. 

– Személyre szabott szolgáltatások széles köre áll most már rendelkezésünkre, a megújult telephely lehetőséget biztosít az idős és a demenciával küzdő személyek egész napos ellátására, felügyeletére, ezáltal a családok terheit nagymértékben csökkenteni tudjuk.

Megvalósulhatott a gyorsabb, hatékonyabb segítségnyújtás, adekvált, pontos válasz adható az ellátotti igényekre. A fejlesztésnek köszönhetően az étkeztetés terén, új ellátási formaként, az időseknek biztosítani tudjuk az ebéd helyben történő elfogyasztását.

A beruházással lehetőségünk nyílt a halmozottan érintett célcsoport szociális biztonságának megteremtésére, az érintett személyek magasabb számának bevonására, a társadalmi kirekesztéssel veszélyeztetett lakosok helyzetének javítására – tájékoztatott Komáromi Kitti, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ Martfűi Telephelyének vezetője.

A fejlesztésnek köszönhetően a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatalnál kezdeményeztük a férőhelybővítés engedélyezését, melyet a hatóság jóváhagyott, így az idei év májusától magasabb számban tudjuk biztosítani az ellátást mind a házi segítségnyújtás, mind a nappali ellátás terén, megalapozva ezzel a gyors reagálást a megemelkedett ellátotti igényekre, valamint az elmúlt években megszüntetett várólista kialakulásának elkerülését. Intézményünknél nincs olyan, aki a jogszabályban rögzített támogatási feltételeknek megfelel, és elutasítottuk volna a kérelmét.

Jelenleg a házi segítségnyújtás szakfeladaton 54 igénybevevővel rendelkezünk megállapodással, nappali ellátás keretében 24 fő az ellátottak száma, szociális étkeztetés terén 56 fő, a támogató szolgálatnál 6 fő a gondozottak száma.

Intézményünk nem csak a házi segítségnyújtás szakfeladaton biztosítja az idős személyek gondozását. Támogató szolgálat keretében is történik az ellátott otthonában személyi segítés, valamint ezen ellátási forma keretében zajlik a szállítás is, melyet napi szinten végez az intézményünk, gyermekek és idősek részére, a szolgálat Ford mikrobuszával.

Az intézményünknél alapellátás keretében valamennyi szolgáltatásra megállapodással rendelkező összgondozotti létszámunk Martfű tekintetében jelenleg 140 fő.

2025 januárjától a gondosóra program keretein belül tervezzük a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosítani olyan idős személyek számára, akiknek eddig nem volt lehetőségük a készüléket megigényelni, a kontaktszemély hiánya miatt. Intézményünk lehetőséget biztosít a szolgáltatás igénybevételével arra, hogy azon 65 év feletti lakosok, akik nem rendelkeznek elérhető közelségben olyan családtaggal, akik veszélyhelyzet esetén értesíthetők, ügyeletes gondozónők bevonásával 0-24 órában a diszpécser értesíteni és mozgósítani tud a segítségnyújtásra és a felmerülő probléma megoldására – tudtuk meg a kistérségi intézmény martfűi telephelyének vezetőjétől.

Martfűn hatékonyan működik, teljesen megoldott az idősek ellátása, ami azért is nagyon fontos, mert közel ezer fő (2024. május 31-én 972 fő, 357 férfi, 615 nő) a 70 év feletti lakosok száma.

Legfrissebb fejlesztésként újabb gépjármű vásárlásával járul hozzá a városunkban élő idős emberek minőségi ellátásához, szükség szerinti szállításához Martfű Város Önkormányzata. A hétszemélyes autót a tavaly lehívott normatíva maradványából valamint a martfűi önkormányzat támogatásával sikerült megvásárolni.

– A gépjármű segítséget nyújt az ebéd lakásra történő szállításában valamint az időseknek a szolgáltatások igénybevételéhez. Tulajdonosa és üzembentartója a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központja lesz, a feladatellátás elsődlegesen Martfűn történik – tájékoztatott dr. Papp Antal polgármester.

A házi segítségnyújtás alapszolgáltatás terén a martfűi idősek számára további lehetőséget kínál a Nyírségi Szociális Centrum - Szolnoki Telephelyének tevékenysége. A szolgáltatási centrum szakmai tájékoztatója alapján 45 itt élő idős, rászoruló ember életét segíti napi szinten hat, helyben feladatot ellátó munkatársuk áldozatos tevékenysége.

Idős embertársaink a mindennapokban is a társadalom kiemelten sérülékeny csoportjai. Legyen az bármelyik ellátási forma, munkatársaik lelkiismeretesen, a legmagasabb biztonsági előírások mellett gondozzák városunk idős ellátottjait. A magas létszámadatok alapján jelentős tömeget próbálnak segíteni, figyelemmel kísérni.

– Különösen figyelemre méltó az az erőfeszítés, kitartás, bátorság, odaadó munkavégzés, amiről a Covid járvány nehéz időszakában tanúbizonyságot tettek – hangsúlyozta dr. Papp Antal.

– Az idősek bentlakásos intézménye tanulmánytervei elkészültek, a beruházás a kiviteli tervek véglegesítésénél tart. A beruházás első ütemeként, várhatón az első 54 fő akár már 2025 év végén vagy 2026 év elején elfoglalhatja a lakószobáját – mondta el városunk polgármestere.

Az épület teljes átalakítása, amely hatalmas, milliárdos nagyságrendű összegbe kerül, több lépésben valósul meg, lehetőség szerint további pályázati források bevonásával. Az ellátási körzetünkbe tartozó rákóczifalvai idősek otthonához csatlakozva válnak belakhatóvá az épület felső szintjei a 80-100 fősre tervezett idősek otthona létrehozásával.

Martfű Város Önkormányzata a volt iskolaépületben megvalósuló, a szociális alapszolgáltatás bővítésére irányuló, nagyszabású beruházása terveiről és folyamatáról újabb helyszíni bejáráson tart tájékoztatót dr. Papp Antal polgármester, 2024. június 5-én szerdán 14 órakor a leendő idősek bentlakásos otthona épületében, amelyre minden érdeklődőt tisztelettel várunk.

Herbályné Kalmár Irén

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város