Ugrás a fő tartalomhoz Ugrás az elérhetőséghez

Tájékoztatást és azonnali intézkedést kér az iparvágány és fénysorompó témákban a MÁV Zrt-től az önkormányzat

Többszöri levélváltást követően dr. Papp Antal polgármester 2024. június 21-én írt levelében ismételten kérdéssel fordult a MÁV Zrt. szegedi székhelyű Pályavasúti Területi Igazgatóságához, hogy az elkövetkező rövid időszakban várható-e a cipőgyári iparvágány vasúti átjáró javítása.

Mivel korábban a Tisza Ipartelep iparvágány útburkolatának javításáról konkrét időpontot nem tudtak megadni, ezért kérte, hogy ismertessék a lehetőségeket a tartósan fennálló probléma soron kívüli, végleges vagy átmeneti megoldására.

Martfű polgármestere emlékeztetett: 2024.06.14-én a vasúti átjáróban már baleset is történt. A vasút veszélyes üzem, a MÁV-nak pedig karbantartási és felújítási kötelezettsége van.

– A Tisza Ipartelep iparvágány vasúti átjáró javításával kapcsolatos levelezés keretében elsőként az átjáró garanciális keretek között történő javításáról kapott az önkormányzat tájékoztatást Mondi Miklóstól, a Pályavasúti Területi Igazgatóság igazgatójától.

Miután az önkormányzat kérte a probléma megoldását, április hónapban helyszíni szemlét tartott az igazgatóság majd felszólította a MÁV szerződött kivitelezőjét a garanciális keretek között történő javításra. Az önkormányzat erre ismét levelet írt, kérve a javítás időpontjának megjelölését, sürgetve azt. A vasúttársaság időközben megérkezett válasza alapján folyamatban van a betonpaneles megoldás előkészítése – tájékoztatott Ispán Erzsébet, az önkormányzat műszaki ügyintézője.

A továbbiakban a számos ebben és más, nem önkormányzati hatáskörbe tartozó témában folytatott egyeztetés összegzése olvasható:

442-es utat átszelő iparvágány

„A martfűi vasútállomás környezetével kapcsolatban több lakossági bejelentés is érkezett Martfű Város Önkormányzatához, hogy a 442-es utat átszelő iparvágány kikátyúsodott. Tekintettel arra, hogy a fenti terület a MÁV Zrt. tulajdonában van, így kérem, szíveskedjenek a rendben tartásáról gondoskodni, mert balesetveszélyes.” – hívta fel az önkormányzat levélben 2023. december 4-én a MÁV Zrt. figyelmét.

A Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged - Pályaműködtetési Vezérigazgatóság 2024. január 4-én kelt leveléből: A Martfűi Vasútállomás környékének gondozásáról a levelében leírt panasz körülményeit megvizsgáltuk és a következőket állapítottuk meg: A 442 számú úton (Martfű Cipőgyári iparvágány) jelzett úthibákat kijavították.

Dr. Papp Antal polgármester 2024. január 10-én küldött válaszlevelében, aktuális fotókat is mellékelve jelezte, hogy „a 442-es számú úton (Martfű Cipőgyári iparvágány) jelzett úthibák kijavítása továbbra sem történt meg.”

A Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged - Pályaműködtetési Vezérigazgatóság 2024. január 12-i levele alapján: „a leírt panasz körülményeit megvizsgáltuk és a következőket állapítottuk meg.:

Tárgyi útátjáró felújításának műszaki átadása 2022. november 23-án volt. Jeleztük szerződött partnerünk felé a garanciális problémát. A tárgyban helyszíni bejárás történt, melyen jelen volt az üzemeltető, vállalkozó, alvállalkozó, műszaki ellenőr. A vállalkozó és az alvállalkozó is elismerte a nem megfelelő kivitelezésből származó burkolatromlást, és ígéretet tett a kijavításra. A vállalkozó csak megfelelő időjárási körülmények között tudja megoldani a garanciális problémát (2024 év tavaszán). Addig is hideg aszfalt rendszeres bedolgozásával tervezzük orvosolni a helyzetet.”

Ezt követően, 2024. április 10-i levelében dr. Papp Antal a szegedi székhelyű MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság vezetőjétől közbenjárást kért szerződött partnerüknél, hogy az útátjáró garanciális felújításával kapcsolatos munkálatok mielőbb megkezdődjenek, az átjáró kijavítását elvégezzék.

A MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged által 2024. április 29-én küldött válaszlevél alapján a leírt panasz körülményeit április 22-én megvizsgálták, és újból felszólították a vállalkozót, hogy a korábbiakban megállapított garanciális hiba megszüntetéséről intézkedjen alvállalkozója felé.

2024. május 23-án az önkormányzat ismét levélben kért tájékoztatást a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság vezetőjétől, hogy a vállalkozó felszólítása óta történt-e visszajelzés, van-e konkrét megjelölt időpont a munka elvégzésére vonatkozóan.

Új fényjelző telepítése

Egyúttal a Martfű, Zsófia halom belterületi településrészt érintő út-vasút kereszteződés, út-vasút átjáró fényjelző telepítésével történő biztosítását, biztonságossá tételét is kezdeményezte dr. Papp Antal: „mivel a Martfű város területén található belterületi Zsófia zártkertek közúti-vasúti bejárója egyre forgalmasabb, folyamatosan emelkedik az ezen a területen életvitelszerűen élők, köztük kisgyermekek száma, és sajnálatos módon már balesetek is történtek. Városunk polgármestere azt kérte a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged vezetőjétől, hogy vizsgálják meg az új fényjelző kialakításának lehetőségét, és a biztonságos közlekedés érdekében mihamarabb végezzék el a telepítését.

2024. június 12-én kelt válaszlevelében a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged vezetője a cipőgyári iparvágány útburkolatának javításáról konkrét időpontot nem tudott megjelölni. „Az átjáró betonpaneles átépítését készítjük elő, ami hosszútávon megoldást jelent a csatlakozó burkolat romlására.”

A vasúti átjáró fényjelző telepítésre vonatkozó válasz alapján „a Zsófia halmi vasúti átjáró biztosítási mód megváltoztatását nem tervezik. Annak jogszabályi háttere nem biztosított. Ha az Önkormányzat pályázat útján azt megváltoztatja, kiépíti – kérelem és tervek beadása esetén – ahhoz hozzájárulnak” – olvasható Mondi Miklós, a Pályavasúti Területi Igazgatóság vezetőjének válaszlevelében.

442-es út

A 442-es út Martfű városi szakaszán egyre nagyobb számban bekövetkezett káresemények és balesetek miatt érkező lakossági panaszbejelentések, miatt 2024. március 27-én ismételten kérte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. JNSZ Vármegyei Igazgatóságától az önkormányzat a teljes útszakaszon az út burkolatának javítását, helyreállítását, kezdeményezve egyúttal a Közútkezelő vagyonkezelésében lévő 442-es sz. főút kétszámjegyűvé minősítését is.

A közutak javításával, felújításával kapcsolatban – az állami közútkezelővel folytatott levelezés mellett – a Közlekedési Minisztérium Útügyekért Felelős Helyettes Államtitkárával szintén egyeztetést kezdeményezett az önkormányzat.

A Martfű Város közigazgatási területén található országos közutak felújításával kapcsolatban dr. Papp Antal polgármester az Építési és Közlekedési Minisztérium, Közlekedésstratégiáért felelős helyettes államtitkárának küldött levelére 2024. március 19-én érkezett válaszból:

„2023. november 8-án hatályba lépett az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény, amely új alapokra helyezte többek között a közútfejlesztési beruházások megvalósítását is. (…)  A közútfejlesztési beruházási koncepció elkészítése jelenleg is folyamatban van, amely alapján tervezetten a közeljövőben elfogadásra kerülhet a keretprogram is, amely tartalmazni fogja a közvetkező 10 évben megvalósítani tervezett fejlesztéseket. Az Ön által nevesített fejlesztés szerepeltetésének lehetőségét az Építési és Közlekedési Minisztérium természetesen megvizsgálja. A 442. számú Szolnok-Kunszentmárton II. r. főút Martfű városi (18+065-18+1010 km szelvények közötti) szakasz és a 4633. jelű Martfű-Cserkeszőlő összekötő út Martfű városi (0+000-2+197 km szelvények közötti) szakasz felújításának támogatása csak a keretprogram véglegesítése után ítélhető meg. A felújítás megvalósításáig a Magyar Közút Nonprofit Zrt. területileg illetékes mérnöksége a tárgyi szakaszon a lehetőségei szerint folyamatosan gondoskodik a balesetveszélyes burkolathibák megszüntetéséről.”

A Közútkezelő vármegyei igazgatósága 2024. március 28-i írásos tájékoztatása alapján: „Az úthibák javítását továbbra is folyamatosan végezzük az egyéb üzemeltetési feladataink közé sorolva, az utak forgalomnagyságra és hálózatban betöltött szerepe figyelembevételével.” … „ A 442. sz. Szolnok–Kunszentmárton főút úthálózati szempontból – függetlenül attól, hogy számozása szerint három számjegyű főút – másodrendű főút útosztálya tartozik.

A II. rendű főút javítása mellett olyan más témában is folyik az egyeztetés, mint gyalogos átkelőhely létesítése a Rákóczi és Kossuth utak kereszteződésében.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő Rákóczi út vonalán, a Kossuth Lajos úti kereszteződésben, a napjainkra jelentősen megnövekedett gépjárműforgalom és az iskolás korú gyermekek részére a kereszteződésben létesült autóbuszmegálló miatti, új gyalogos-átkelőhely létesítésére vonatkozó kezdeményezését 2024. április 11-én küldte el az önkormányzat a Közútkezelő vármegyei igazgatóságának.

A kijelölt gyalogos-átkelőhely létesítése ellen elvi kifogása nincs a közútkezelőnek. Június 12-én kelt levelük szerint: „A vonatkozó jogi szabályozás alapján, gyalogos létesítmények megvalósítása a területileg illetékes önkormányzat feladatkörébe tartozik. A kijelölt gyalogos-átkelőhelyek létesítésének – a közlekedésbiztonságot szem előtt tartva – meghatározott jogi és műszaki követelményei vannak. … (pl.: emelt szintű közvilágítás, járdakapcsolat, gyalogos felálló hely, akadálymentesítés).

Tervezés, értékhatárnak megfelelő versenyeztetés, kivitelezés, engedélyeztetési folyamatok, sok-sok egyeztetés vezethet egy-egy önkormányzati beruházás elkészüléséhez is. A nem önkormányzati kezelésben és hatáskörben lévő területekre vonatkozó teendők és települési elképzelések megvalósítása – mint ahogyan a most leírt beruházások példázzák – még nehezebb feladatot rónak az önkormányzatokra, így Martfű Város Önkormányzatára is.

Herbályné Kalmár Irén

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Martfű Város