2011.04.28 - Testületi ülés anyagai

Javaslat „Martfű Város Pedagógiai Díja” kitüntetés adományozásáról. (Zárt ülés.)
Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosításáról.
Beszámoló a 2010. évi pénzügyi terv végrehajtásáról, a belső ellenőrzési tevékenységről és a körjegyzőség működéséről.
Beszámoló a Településellátó Szervezet tevékenységéről.
Tájékoztató városunk egészségügyi ellátásának helyzetéről.
Előterjesztés orvosi körzetek megállapításáról.
Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervének módosításáról.
Előterjesztés alapító okiratok jóváhagyásáról, intézményvezetői állások betöltésére pályázatok kiírásáról.
Előterjesztés a Településellátó Szervezet intézményvezetői állás betöltésére pályázat kiírásáról
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.
Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése közötti eseményekről, a tett intézkedésekről.