Önkormányzat


2011.06.29 - Testületi ülés anyagai

1. Beszámoló a Damjanich János Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 2010/2011. tanévi tevékenységéről. Javaslat a 2011/2012-es tanévben indítandó középiskolai tanulócsoportok meghatározására.

Előadó:

Rusvainé Schneider Piroska igazgató

Földi Edina Intézményegység-vezető

2011-06-23 13:58
2. Beszámoló a Játékvár Óvoda és Bölcsődében folyó nevelő munkáról.

Előadó: Gonda Istvánné óvodavezető

2011-06-23 16:41
3. Előterjesztés Martfű és Mezőhék Közoktatási Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodásának módosításáról.

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2011-06-23 16:56
5. Beszámoló a gyermekétkeztetés helyzetéről, tapasztalatairól, javaslat a térítési díjak megállapítására.

Előterjesztő: Balogh Edith Címzetes főjegyző

2011-06-23 16:55
6. napirendi pont

A Polgármesteri Hivatal

a.) Tevékenységéről szóló beszámoló.

Előadó: Balogh Edith címzetes főjegyző

b.) Belső szervezeti tagozódásának meghatározásáról rendelet-tervezet.

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

c.) Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározása.

Előadó: Balogh Edith címzetes főjegyző

2011-06-23 16:53
7. Előterjesztés a mikrotérségi nappali szociális ellátás megszüntetésére.

Előadó: Dr. Kiss Edit polgármester

2011-06-23 16:52
8. Előterjesztés a Városi Televízió műsorszolgáltatásának módjáról.

Előadó: Dr. Kiss Edit polgármester

2011-06-23 16:50
9. Előterjesztés a munkamegosztás és felelősségvállalás, valamint az előirányzat feletti jogosultság gyakorlásának rendjéről szóló megállapodás módosítására.

Előterjesztő: Balogh Edith címzetes főjegyző

2011-06-23 16:49
10. Településellátó Szervezet vezetői pályázat elbírálása.(zárt ülésen)

Előadó: Dr. Kiss Edit polgármester

2011-06-23 16:48
11. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2011-06-23 16:47
12. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése közötti eseményekről, a tett intézkedésekről.

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2011-06-23 16:46
13. napirendi pont

Egyéb kérdések.

2011-06-23 16:44