Önkormányzat


2011.11.24 - Testületi ülés anyagai

1. Tájékoztató a 2011. évi pénzügyi terv I-III. negyedévi teljesítéséről.

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2011-11-18 09:28
2. Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójára

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2011-11-18 09:31
3. Javaslat a Képviselő-testület 2012. évi munkatervére

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2011-11-18 09:33
4. Előterjesztés a 2012. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról.

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2011-11-18 09:36
5. Előterjesztés a 2012. évi belső- és felügyeleti ellenőrzési munkatervről

Előterjesztő: Balogh Edith címzetes főjegyző

2011-11-18 09:37
6. Előterjesztés a könyvvizsgáló megbízásáról

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2011-11-18 09:40
8. Előterjesztés a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 13/2009.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2011-11-18 09:47
9. Előterjesztés a Fenntartható Települési Energetikai Akcióterv elkészítéséről.

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2011-11-18 09:50
10. Előterjesztés a Kengyel-Martfű kerékpárút megvalósításához kötelezettségvállalásról. (Szóbeli)

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2011-11-18 09:52
11. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2011-11-18 09:54
12. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése közötti eseményekről, a tett intézkedésekről

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2011-11-18 10:00
13. Egyéb kérdések

2011-11-18 10:02
A testületi üléshez kapcsolódó dokumentumok egy fájlba sűrítve

Előterjesztések, rendelettervezetek, tájékoztatók és egyéb munkaanyagok

2011-11-18 10:10