Önkormányzat


2012.05.25 - Testületi ülés anyagai

1. Beszámoló a gyermekétkeztetés feladatainak ellátásáról

Előterjesztő: Vajjon Zoltán TESZ vezető

2012-05-18 12:15
2. Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. évi munkatervének módosítására

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2012-05-18 12:22
6. Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről és a szervezett közszolgáltatás igénybevételéről szóló 26/2008.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2012-05-18 12:41
8. Előterjesztés a Játékvár Óvoda és Bölcsőde Óvodai csoportbontására

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2012-05-18 12:46
9. Előterjesztés a Játékvár Óvoda és Bölcsőde nyári nyitva tartásáról

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2012-05-18 12:48
10. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2012-05-18 12:50
11. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése közötti eseményekről, a tett intézkedésekről

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester 

2012-05-18 12:52
12. Egyéb kérdések

2012-05-18 12:53