Önkormányzat


2012.06.28 - Testületi ülés anyagai

1.Javaslat „Martfű Fenntartható Települési Energetikai Akciótervének” meghatározására

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2012-06-22 11:22
3.Beszámoló a József Attila Általános Iskola tevékenységéről, javaslat a következő tanév feladataira

Előterjesztő:  Földi Edina igazgató

2012-06-22 11:18
4.Beszámoló a Játékvár Óvoda és Bölcsőde tevékenységéről, javaslat a következő nevelési év feladataira

Előterjesztő:  Gonda Istvánné vezető

2012-06-22 11:16
5.Javaslat az Önkormányzat Ifjúságpolitikai Koncepciójának felülvizsgálatára

Előterjesztő: Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottság Elnöke

2012-06-22 11:15
6.Javaslat az Önkormányzat Sportkoncepciójának felülvizsgálatára

Előterjesztő: Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottság Elnöke

2012-06-22 11:11
7.Előterjesztés a Gondoskodás Háza Nonprofit Kft-vel kötött ellátási szerződés megszüntetésére

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2012-06-22 11:09
8.Előterjesztés a házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés biztosításához szükséges személyi, tárgyi feltételekről

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester


2012-06-22 11:08
9.Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapításáról szóló 13/2001.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2012-06-22 11:08
10.Előterjesztés a Körös-Tisza Menti Hulladék-rekultivációs Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2012-06-22 11:06
11.Előterjesztés a Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosításáról

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2012-06-22 11:05
12.Előterjesztés a 794/22. hrsz-ú ingatlan részterületének értékesítésére

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2012-06-22 11:04
13.Előterjesztés a József Attila Általános Iskola és a Polgármesteri Hivatal létszámának emeléséről

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2012-06-22 11:03
14.Előterjesztés a JNSZ Megyei Parlagfű-mentesítési Alap terhére benyújtott pályázat önerő biztosítására

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2012-06-22 11:01
15.Előterjesztés Antal László önkormányzati képviselő költségtérítésének visszavonására

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2012-06-22 11:00
16.Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2012-06-22 10:59
17.Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése közötti eseményekről, a tett intézkedésekről

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester 

2012-06-22 10:57
18.Egyéb kérdések

2012-06-22 10:57