Önkormányzat


2012.09.26 - Testületi ülés anyagai

1. Beszámoló a 2012. évi pénzügyi terv első félévi végrehajtásáról

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2012-09-21 12:41
2. Tájékoztató városunk foglalkoztatási helyzetéről, a munkanélküliek ellátásáról és a közfoglalkoztatás szervezéséről

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2012-09-21 12:37
3. Tájékoztató a városi főépítész tevékenységéről

Előadó: Honti Gyula mb. városi főépítész

2012-09-21 12:36
4. Tájékoztató városunk környezetvédelmi helyzetéről a hulladékgazdálkodási törvényből eredő helyi feladatokról

Előterjesztő:  dr. Kiss Edit polgármester 

2012-09-21 12:35
5. Előterjesztés a 2012. évi pénzügyi tervének módosításáról

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2012-09-21 12:33
6. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervére.

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2012-09-21 12:32
7. Előterjesztés a Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Pedagógiai Programjának módosítására

Előadó: Molnár Aranka igazgató

2012-09-21 12:29
8. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzatának Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ alapítására, Alapító okiratának, Szakmai Programjának elfogadására

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2012-09-21 12:26
9. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő 716/8 és 349/2 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2012-09-21 12:25
10.Előterjesztés a József Attila Általános Iskola működtetésének vállalására vonatkozó szándéknyilatkozat kinyilvánításáról

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2012-09-21 12:21
11. Előterjesztés törvényességi felhívás megtárgyalására

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2012-09-21 12:20
12. Rendelet-tervezet a helyi képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 19/2010. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2012-09-21 12:18
13. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2012-09-21 12:17
14. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2012-09-21 12:15
15. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése közötti eseményekről, a tett intézkedésekről

Előterjesztő: dr. Kiss Edit polgármester

2012-09-21 12:14
16. Egyéb kérdések

2012-09-21 12:13