Önkormányzat


2013.04.25 - Testületi ülés anyagai

1. Beszámoló a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról, a belső ellenőrzési tevékenységről. Előterjesztés pénzmaradvány felosztására.

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2013-04-19 15:11
1./a. Előterjesztés a Martfű Városi Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójának megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2013-04-19 15:08
1./b. Előterjesztés a Martfű Városi Nonprofit Kft. 2013. évi költségvetésének megtárgyalására és elfogadására

2013-04-19 15:06
2. Beszámoló a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár tevékenységéről, a Közművelődési Stratégia végrehajtásáról

Előterjesztő: Asztalos Árpádné Városi Művelődési Központ és Könyvtár Vezetője

2013-04-19 15:02
3. Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2013-04-19 15:01
4. Előterjesztés a Martfűi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2013-04-19 14:59
5. Előterjesztés a Martfű Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2011.(VI.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére.

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2013-04-19 14:59
7. Előterjesztés a Játékvár Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2013-04-19 14:52
8. Előterjesztés az Energiahatékony Önkormányzatok Szövetségéhez való csatlakozásról

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2013-04-19 14:50
9. Előterjesztés állami vagyon ( Martfű, Rákóczi út ) ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére.

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester


2013-04-19 14:50
10. Előterjesztés a Képviselő-testület 2013. évi munkatervének módosításáról. (június)

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2013-04-19 14:49
11. Előterjesztés a sportszervezetek 2013. évi támogatásáról

Előterjesztő: Tarjányiné Tasnádi Edit az Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottságának Elnöke

2013-04-19 14:47
12. Előterjesztés a civil szervezetek 2013. évi támogatásáról

Előterjesztő: Tarjányiné Tasnádi Edit az Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottságának Elnöke

2013-04-19 14:45
13. Előterjesztés Martfű Város Közintézményeinél videokamerás rendszer kiépítésének II. ütemére

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester


2013-04-19 14:44
14. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 2/2012(II.10.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2013-04-19 14:43
15. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2013-04-19 14:41
16. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2013-04-19 14:40
17. Előterjesztés a Képviselő-testület két ülése közötti eseményekről, a tett intézkedésekről.

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2013-04-19 14:39
18. Beszámoló a Martfűi Városfejlesztési és Ingatlankezelői Nonprofit Kft. tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2013-04-19 14:38