Önkormányzat


2013.06.27 - Testületi ülés anyagai

1. Beszámoló Martfű Város Szociális Helyzetéről

Előterjesztő: Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

2013-06-20 17:25
2. Tájékoztató Martfű Város Egészségügyi helyzetéről

Előterjesztő: Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság Elnöke

2013-06-20 17:24
3. Beszámoló a Játékvár Óvoda és Bölcsőde tevékenységéről, javaslat a következő nevelési év feladataira.

Előterjesztő: Gonda Istvánné intézményvezető

2013-06-20 17:23
4. Beszámoló a Martfűi Polgármesteri Hivatal tevékenységéről

Előterjesztő: Szász Éva jegyző

2013-06-20 17:22
5. Tájékoztató a Kun Hulladék Kft. 2013. évi tevékenységéről. A tájékoztató később kerül kiküldésre. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átszervezésére. Az előterjesztés tárgyalása zárt ülésen tervezett

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2013-06-20 17:22
6. Előterjesztés a települési szilárdhulladékkal összefüggő tevékenységről és a szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 26/2008.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester


2013-06-20 17:21
7. Előterjesztés a Martfűi Városfejlesztési és Ingatlankezelői Szolgáltató Önkormányzati Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének kijelöléséről. Az előterjesztés tárgyalása zárt ülésen tervezett.

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2013-06-20 17:20
8. Előterjesztés a Martfűi Városfejlesztési és Ingatlankezelői Szolgáltató Önkormányzati Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról.

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2013-06-20 17:20
9. Előterjesztés Óvodai intézményfenntartó társulási megállapodás megszüntetésére

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2013-06-20 17:18
10. Előterjesztés a Játékvár Óvoda és Bölcsőde alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2013-06-20 17:17
11. Előterjesztés a civil szervezetek támogatására. Az Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága bizottsági ülését követően kerül a bizottsági javaslat kiküldésre a testület tagjainak.

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2013-06-20 17:17
12. Pályázati kiírás civil szervezetek 2013. évi támogatására

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2013-06-20 17:15
13. Előterjesztés a közterületek elnevezésének rendjéről szóló önkormányzati rendeletre

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2013-06-20 17:14
14. Előterjesztés a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető utcanevek megváltoztatására

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2013-06-20 17:12
15. Előterjesztés a helyi termelői piac működési rendjének módosításáról

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2013-06-20 17:11
16/a.)Előterjesztés Martfű Városi piac kialakítására. Az előterjesztés tárgyalása zárt ülésen tervezett.

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2013-06-20 17:11
17. Előterjesztés a Gesztenye sor felújítására. Az előterjesztés tárgyalása zárt ülésen tervezett

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2013-06-20 17:09
18. Előterjesztés a 2013. évi pénzügyi terv módosítására

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2013-06-20 17:08
19. Előterjesztés a Martfű Városi Művelődési Központ alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2013-06-20 17:05
20. Előterjesztés az Európai Mobilitás Hét programjához való csatlakozásra

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester


2013-06-20 17:01