Önkormányzat


2014.02.27 - Testületi ülés anyagai

1/a. Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításához (II. forduló)

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2014-02-21 11:50
1/b. Javaslat a Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2014. évi költségvetésének megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2014-02-21 11:48
2. Javaslat az önkormányzat adókoncepciójára

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester


2014-02-21 11:47
3. Előterjesztés a 2013. évi pénzügyi tervről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2014-02-21 11:45
4. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata Ifjúságpolitikai Koncepciójának felülvizsgálatára

Előterjesztő: Tarjányiné Tasnádi Edit Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottság elnöke

2014-02-21 11:43
5. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzatának közművelődési feladatairól szóló rendelet-tervezetre

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2014-02-21 11:42
6. Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal az oktatási intézmények működtetése tárgyában kötött megállapodás módosítására

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2014-02-21 11:40
7. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltatási Központ Szakmai programjának módosítására

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2014-02-21 11:39
8. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezetre

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2014-02-21 11:37
9. Előterjesztés Helyi építési szabályzatáról szóló 7/2006.(IV.27.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester


2014-02-21 11:35
10. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervére

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester


2014-02-21 11:34
11. Javaslat a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztására

Előterjesztő: Szász Éva Helyi Választási Iroda Vezetője

2014-02-21 11:33
12. Előterjesztés civil szervezetek 2014. évi támogatás pályázati kiírására

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2014-02-21 11:31
13. Előterjesztés lakóépületek energetikai felújításához, korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás pályázati kiírására

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2014-02-21 11:30
14. Előterjesztés a lakóépületek felújításához nyújtandó támogatásról szóló 11/2013. (III.29.) Önkormányzati rendelet alapján benyújtott pályázat elbírálására

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester


2014-02-21 11:29
15. Előterjesztés alapító okiratok módosítására / a.) a Martfűi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2014-02-21 11:24
15. Előterjesztés alapító okiratok módosítására / b.) a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2014-02-21 11:26
16. Előterjesztés a Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft-vel kötendő vagyonkezelési szerződés módosítására

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2014-02-21 10:56
17. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester


2014-02-21 10:53
18. Előterjesztés a JNSZ Megyei Parlagfű-mentesítési Alap terhére benyújtandó pályázat önerejének biztosítására

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester


2014-02-21 10:52