Önkormányzat


2014.04.30 - Testületi ülés anyagai

1. Előterjesztés a Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium átszervezésének véleményezésére

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester


2014-04-24 10:53
2. Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolóhoz

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2014-04-24 10:52
3. Tájékoztató a város közbiztonságának helyzetéről, a Városi Polgárőrség tevékenységéről

Előadó: Szolnok Városi Rendőrkapitány a Városi Polgárőrség Parancsnoka

2014-04-24 10:51
4/a.) Beszámoló a 2013. évi Pénzügyi terv végrehajtásáról, a belső ellenőrzési jelentésről

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2014-04-24 10:48
4/b.) A Martfűi Városfejlesztési, Ingatlankezelői és Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Önkormányzati Nonprofit Kft 2013. évi pénzügyi beszámolója

Előterjesztő: Gonda Lajos és Gálné Kiscsatári Lídia a Kft. ügyvezetői 


2014-04-24 10:47
5. Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2014.(II.28.) Ö. rendelet módosítására, a 2013. évi pénzmaradvány felosztására

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2014-04-24 10:43
6. Előterjesztés a bölcsődében, köznevelési intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló rendelet-tervezethez

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2014-04-24 10:40
7. Előterjesztés a CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat és Martfű Város Önkormányzata közti együttműködési megállapodásra

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2014-04-24 10:39
8. Előterjesztés védőnői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírására

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2014-04-24 10:24
9. Javaslat Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kitüntetésekre. Zárt ülésen.

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2014-04-24 10:24
10. Javaslat Martfű Város Pedagógiai Díj adományozására. Zárt ülésen

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2014-04-24 10:23
11. Előterjesztés a civil szervezetek 2014. évi támogatására

Előterjesztő: Tarjányiné Tasnádi Edit az Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottságának elnöke

2014-04-24 10:21
12. Előterjesztés az egyházak támogatására

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2014-04-24 10:20
13. Előterjesztés a szavazatszámláló bizottsági póttagok kiegészítésére.

Előterjesztő: Szász Éva a helyi választási iroda vezetője

2014-04-24 10:19
14. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester


2014-04-24 10:14
15. Előterjesztés a Képviselő-testület két ülése közötti eseményekről, a tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester


2014-04-24 10:13
16. Egyéb kérdések

2014-04-24 10:12