Önkormányzat


2014.06.26 - Testületi ülés anyagai

1. Beszámoló a Játékvár Óvoda és Bölcsőde tevékenységéről

Előadó: Gonda Istvánné vezető

2014-06-23 09:48
2. Beszámoló városunk foglalkoztatási helyzetéről, a munkanélküliek ellátásáról és a közfoglalkoztatás szervezéséről

Előterjesztő: polgármester

2014-06-23 09:46
3. Beszámoló a Martfűi Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Szász Éva jegyző

2014-06-23 09:45
4. Előterjesztés a gyermek háziorvosi, és az iskola egészségügyi ellátásra vonatkozó megállapodásokra

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2014-06-23 09:44
5. Előterjesztés az Európai Mobilitási Hét programjához való csatlakozásra

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester


2014-06-23 09:44
6. Előterjesztés a Martfű Város Önkormányzati dolgozók személyi ösztönzésére, alacsony bérek kompenzációjára

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester


2014-06-23 09:43
7. Előterjesztés a Játékvár Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2014-06-23 09:41
8. Előterjesztés védőnői pályázat kiírására

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2014-06-23 09:40
9. Előterjesztés a Városi Sportcsarnok padlóburkolatának felújítására. (Zárt ülésen)

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2014-06-23 09:40
10. Előterjesztés a „Martfű Város hulladékgazdálkodási tudástranszfere” című támogatott pályázat közbeszerzési eljárásának megindítására. (Zárt ülésen)

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2014-06-23 09:38
11. Előterjesztés a helyi önkormányzatok és társulásaik EU-s fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez nyújtandó támogatásról a 6/2014.(I.31.) BM rendelet alapján. (Zárt ülésen)

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2014-06-23 09:37
12. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester


2014-06-23 09:35
13. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése közötti eseményekről, a tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester


2014-06-23 09:33
14. Egyéb kérdések

2014-06-23 09:33