Önkormányzat


2014.07.17 - Testületi ülés anyagai

1. Előterjesztés Városmarketing Csoport létrehozására, a 2014. II. félévi marketing tervre

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester 

2014-07-11 12:09
2. Előterjesztés a Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft-vel kötött vagyonkezelési szerződés módosítására

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2014-07-11 12:08
3. Előterjesztés napelemes megújuló energia hasznosítása Martfű Város két közintézményében című pályázat benyújtására (Később kerül megküldésre)

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2014-07-11 12:07
4. Előterjesztés a Városi Egészségügyi Központ üzemeltetési költségeinek megosztására

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2014-07-11 12:06
5. Előterjesztés Martfű Város településrendezési terve módosítására vonatkozó véleményezési eljárás során beérkezett vélemények elfogadására

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2014-07-11 12:06
6. Előterjesztés „A nyári diákmunka elősegítése” program pályázata benyújtásának utólagos jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2014-07-11 12:05
7. Előterjesztés hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2014-07-11 12:04
8. Előterjesztés a Játékvár Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2014-07-11 12:03
9. Előterjesztés kitüntetések adományozására (ZÁRT ülés)

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2014-07-11 12:02
10. Egyéb kérdések

2014-07-11 12:02