Önkormányzat


2014.09.18 - Testületi ülés anyagai

1. Beszámoló a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi és 2014. I. félévi tűzvédelmi tevékenységéről

Előadó: Dékány László tű. alezredes, parancsnok

2014-09-11 09:35
2. Beszámoló a Képviselő-testület 2010-2014. Ciklusprogramjának végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester 


2014-09-11 09:35
4. Beszámoló Martfű Város egészségügyi ellátásáról

Előterjesztő: Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság Elnöke

2014-09-11 09:34
5. Tájékoztató Martfű Város Önkormányzata költségvetésének I. félévi végrehajtásáról, és a Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2014. évi pénzügyi terv I. félévi végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2014-09-11 09:34
6. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2014.(II.28.) Ö. rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2014-09-11 09:33
7. Előterjesztés Játékvár Óvoda és Bölcsőde úszóeszközök beszerzésének támogatására

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2014-09-11 09:33
8. Előterjesztés a Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium tornatermére új nyílászáró elhelyezésére és melegítő konyha tetőszigetelésére

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester 


2014-09-11 09:32
9. Előterjesztés a Martfűi Polgárőr Egyesület gépkocsi vásárlásának támogatására

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2014-09-11 09:31
10. Előterjesztés a Szolnoki úton lévő buszöböl felújítására

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2014-09-11 09:30
11. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester


2014-09-11 09:30
12. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének A Szakképzési Ösztöndíjról szóló 31/2011. (X.28.) Ö. rendelete módosítására

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2014-09-11 09:30
13. Előterjesztés a víziközművek gördülő fejlesztési tervére

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2014-09-11 09:29
14. Előterjesztés hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

2014-09-11 09:29
15. Előterjesztés Szép környezet pályázat elbírálására

Előterjesztő: Szekeres Mónika Gizella Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Turisztikai Albizottság elnöke

2014-09-11 09:28
16. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester


2014-09-11 09:28
17. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése közötti eseményekről, a tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester


2014-09-11 09:27
18. Egyéb kérdések

2014-09-11 09:26