Önkormányzat


2015.04.30 - Testületi ülés anyagai

1. Tájékoztató a város közbiztonságának helyzetéről, a Városi Polgárőrség tevékenységéről

Előadó: Szolnok Városi Rendőrkapitány Városi Polgárőrség Parancsnoka

2015-04-23 11:54
2. Beszámoló az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról, a belső ellenőrzési tevékenységről

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2015-04-23 11:53
3. Beszámoló a Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2014. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2015-04-23 11:53
4. Előterjesztés a nonprofit kft. további működtetésével kapcsolatosan reális lehetőségek feltárására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2015-04-23 11:52
5. Előterjesztés a Városfejlesztési Nonprofit Kft. tőkejuttatására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2015-04-23 11:52
6. Beszámoló Martfű Város Önkormányzata Ifjúságpolitikai koncepciójának időarányos végrehajtásáról

Előterjesztő: Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága

2015-04-23 11:52
7. Előterjesztés a civil szervezetek 2015. évi támogatására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2015-04-23 11:51
8. Előterjesztés Martfű ifjú tehetségeinek támogatásáról szóló 20/2013. (VII.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága

2015-04-23 11:51
9. Előterjesztés gyógyhellyé nyilvánítás kezdeményezésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2015-04-23 11:51
10. Előterjesztés új rendezési terv készítésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2015-04-23 11:50
11. Előterjesztés a lakóépületek felújításához nyújtandó támogatásról szóló, 11/2013. (III. 29.) Önkormányzati rendelet alapján beérkezett pályázatokról

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2015-04-23 11:50
12. Előterjesztés a martfűi 157/A/4 hrsz-ú, Rákóczi utca 25. fsz. 4. szám alatti ingatlan adásvételi szerződéseinek jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2015-04-23 11:50
13. Előterjesztés a Szolnoki Rendőrkapitányság, Martfűi Rendőrőrs Vezetőjének Tokaji Gábor r. alezredes őrsparancsnoki kinevezésének véleményezésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2015-04-23 11:49
14. Előterjesztés a Martfűi József Attila Általános Iskola Mezőhéki Tagintézménye megszüntetés véleményezésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2015-04-23 11:49
15. Előterjesztés a Kárpátaljai magyar gyermekek iskolai étkeztetésének támogatására vonatkozó felhívásra

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2015-04-23 11:49
16. Előterjesztés az Országos Mentőszolgálat Martfűi Mentőállomása eszközvásárlásához előirányzat biztosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2015-04-23 11:48
17. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2015-04-23 11:48
18. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése közötti eseményekről, a tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2015-04-23 11:47
19. Egyéb kérdések

2015-04-23 11:46