Önkormányzat






















































2015.05.21 - Testületi ülés anyagai

1. Beszámoló a gyermekvédelmi tevékenységről

Előterjesztő: dr. Papp Antal polgármester

2015-05-15 10:09
2. Beszámoló a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság tevékenységéről

Előterjesztő: a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság vezetője

2015-05-15 10:09
3. Beszámoló a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár tevékenységéről, a városban folyó közművelődési tevékenységről

Előterjesztő: a Martfűi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója

2015-05-15 10:09
4. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2015-05-15 10:08
5. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2015-05-15 10:08
6. Előterjesztés a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 1/2014.(I.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2015-05-15 10:07
7. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről szóló 36/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2015-05-15 10:07
8. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyonértékelésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2015-05-15 10:07
9. Előterjesztés a JNSZ Megyei Parlagfű- mentesítési Alap terhére benyújtott, nyertes pályázat önerejének kiegészítésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2015-05-15 10:06
10. Előterjesztés a 2015/2016-os nevelési évben indítható óvodai, bölcsődei csoportok számáról

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2015-05-15 10:06
11. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata 2014. évi beszerzéseiről az éves statisztikai összegzés jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2015-05-15 10:06
12. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése közötti eseményekről, a tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2015-05-15 10:05
13. Egyéb kérdések

2015-05-15 10:05
14. Előterjesztés Martfű Város Pedagógiai Díj adományozására. Zárt ülésen

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2015-05-15 10:04