Önkormányzat


2015.07.02 - Testületi ülés anyagai

1. Beszámoló a Játékvár Óvoda és Bölcsőde tevékenységéről, tájékoztató a martfűi oktatási intézmények működéséről, különös tekintettel a következő oktatási-nevelési év feladataira

Előadó: Gonda Istvánné vezető (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerület, igazgatója Szutorisz-Szügyi Csongor)

2015-06-25 09:24
2. Beszámoló a város munkanélküliségi helyzetéről, a munkanélküliek ellátásáról, a közfoglalkoztatás szervezéséről

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2015-06-25 09:23
3. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről

Előterjesztő: Szász Éva jegyző

2015-06-25 09:21
4. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2015-06-25 09:21
5. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő 810/5. hrsz-ú ingatlan értékesítésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2015-06-25 09:20
6. Előterjesztés a lakóépületek felújításához nyújtandó támogatásról szóló 11/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet alapján beérkezett pályázatra

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2015-06-25 09:20
7. Előterjesztés a „Fogadj örökbe egy közterületet” programra

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2015-06-25 09:19
8. Előterjesztés a Martfűi Városfejlesztési és Ingatlankezelői Szolgáltató Önkormányzati Nonprofit KFT ügyvezetői tisztségének ellátására kiírandó pályázatra

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2015-06-25 09:19
9. Előterjesztés Civil képviselői keretre vonatkozó támogatási kérelmek elbírálására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2015-06-25 09:18
10. Előterjesztés Petróczki Magdolna erőemelő nemzetközi spoteredményének elismerése

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2015-06-25 09:18
11. Előterjesztés a Martfűi Városi Sportegyesületnek az Erősember Szakosztály támogatására vonatkozó kérelemével kapcsolatos előzetes helyzetfelmérés eredményéről. (Szóbeli)

Előterjesztő: Rágyanszky István elnök (Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottság)

2015-06-25 09:17
12. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2015-06-25 09:17
13. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése közötti eseményekről, a tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2015-06-25 09:15
14. Egyéb kérdések

2015-06-25 09:15