Önkormányzat


2015.09.30 - Testületi ülés anyagai

2. Tájékoztató Martfű Város egészségügyi ellátásáról

Előterjesztő: Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság Elnöke

2015-09-24 13:07
3. Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetésének 1. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2015-09-24 13:07
5. Előterjesztés a víziközmű -vagyon üzemeltetési szerződés II. számú módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2015-09-24 13:06
6. Előterjesztés a viziközművek gördülő fejlesztési tervére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2015-09-24 13:06
7. Előterjesztés Vagyonkezelési szerződés megszüntetésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2015-09-24 13:05
8. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014.(IV.9.) önkormányzati rendeletmódosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2015-09-24 13:05
9. Előterjesztés „Martfű Város intézményi és közvilágítási villamos energia beszerzését menetrend adási kötelezettség nélkül" című közbeszerzési eljárás megindítására és közbeszerzési tanácsadó megbízására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2015-09-24 13:05
10. Előterjesztés a Május 1. úti óvodában játszótéri eszköz telepítésére

Előteriesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2015-09-24 13:04
11. Előterjesztés közvilágítás karbantartására, üzemeltetésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2015-09-24 13:04
12. Előterjesztés „Szép környezet" pályázat elbírálására

Előterjesztő: Szekeres Mónika Gizella
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Turisztikai Albizottság elnöke

2015-09-24 13:03
13. Előterjesztés „A legszebb konyhakertek" Magyarország legszebb konyhakertjei pályázat országos díjazására való felterjesztés utólagos jóváhagyására

Előterjesztő: Szekeres Mónika Gizella
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Turisztikai Albizottság elnöke


2015-09-24 13:03
14. Előterjesztés Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásra

Előterjesztő: Dr. Despotov Svetozar
Egészségügyi, Foglalkoztatási Bizottság elnöke


2015-09-24 13:02
15. Előterjesztés Civil képviselői keretre vonatkozó támogatási kérelem elbírálására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2015-09-24 13:02
16. Előterjesztés a Martfűi Férfi Kézilabda Egyesület 2015. évi támogatására (Szóbeli)

Előterjesztő: Rágyanszky István
Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottság
elnöke

2015-09-24 13:01
17. Előterjesztés a Martfűi Városfejlesztési, Ingatlankezelői és Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Önkormányzati Nonprofit KFT ügyvezetői tisztségének ellátására kiírt pályázat elbírálásáról (zárt ülésen)

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2015-09-24 13:01
18. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2015-09-24 13:00
19. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése közötti eseményekről, a tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2015-09-24 12:59