Önkormányzat


2015.11.26 - Testületi ülés anyagai

1. Tájékoztató a városban működő civil szervezetek tevékenységéről

Előterjesztő: a Civil Kerekasztal vezetője

2015-11-20 13:43
2. Javaslat a Képviselő-testület 2016. évi munkatervére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2015-11-20 13:43
3. Javaslat a 2016. évi belső- és felügyeleti ellenőrzési munkatervre

Előterjesztő: Szász Éva jegyző

2015-11-20 13:42
4. Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2015-11-20 13:42
5. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2015-11-20 13:41
6. Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2015-11-20 13:41
7. Előterjesztés közfeladat-ellátási és támogatási szerződés jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester 

2015-11-20 13:41
8. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről szóló 36/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2015-11-20 13:40
9. Előterjesztés a telekadóról szóló önkonnányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgánnester 


2015-11-20 13:36
10. Előterjesztés az építményadóról szóló 27 /2006.(XII. l 5.) rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester 

2015-11-20 13:36
11. Előterjesztés a 2016. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletre

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester 

2015-11-20 13:36
12. Előterjesztés az önkormányzat által adományozható elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletre

Előterjesztő: Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága

2015-11-20 13:35
13. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2015-11-20 13:35
14. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 7/2014.(Il.28.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2015-11-20 13:29
15. Előterjesztés Martfű Város új rendezési tervének és helyi építési szabályzatának megalapozó vizsgálatáról és településfejlesztési koncepciójára

Előterjesztő : Dr. Papp Antal polgármester

2015-11-20 13:29
16. Előterjesztés a JNSZ Megyei Parlagfű- mentesítési Alapból (II. ütem) nyújtott támogatás kiegészítésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester 

2015-11-20 13:28
17. Beszámoló Martfű Város Önkormányzatának Testnevelési és Sportkoncepciójának végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2015-11-20 13:27
18. Előterjesztés a helyi esélyegyenlőségi program áttekintésének, felülvizsgálatának elfogadására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2015-11-20 13:26
19. Előterjesztés Martfű ifjú tehetsége (Griff ösztöndíj) támogatási kérelmek elbírálására

Előterjesztő: Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága


2015-11-20 13:25