Önkormányzat


2015.12.17 - Testületi ülés anyagai

1. Előterjesztés az „art” mozi digitális fejlesztésének 2015. évi támogatásához szükséges pályázati önerő módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2015-12-14 16:09
2. Előterjesztés a Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ létszámhelyzetének áttekintésére, létszámcsökkentésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2015-12-14 16:11
3. Előterjesztés a Martfű Városfejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagja lemondásának tudomásul vételére, az új tag megválasztására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2015-12-14 16:10
4. Előterjesztés a „Portyázó Porontyok” Alapítvány támogatási kérelmének elbírálására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2015-12-14 16:10
5. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Martfű Város Önkormányzata között a szociális ellátások Társulás keretében történő biztosításához szükséges ingó és ingatlanvagyon biztosítására vonatkozó szerződések megkötésére

Előterjesztő: Szász Éva jegyző

2016-01-05 10:28