Önkormányzat


2016.02.25 - Testületi ülés anyagai

1. Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapítására. (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Papp Antal polgármester

2016-02-18 10:16
2. Javaslat a Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. évi költségvetésének megtárgyalására. (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Papp Antal polgármester 

2016-02-18 10:15
3. Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2015.(II.27.) Ö. rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-02-18 10:15
4. Előterjesztés a bölcsődei, óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-02-18 10:15
5. Előterjesztés a Játékvár Óvoda és Bölcsőde nyári nyitva tartásának meghatározására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-02-18 10:15
6. Előterjesztés a Játékvár Óvoda és Bölcsőde – Bölcsődei Intézményegység nyitva tartási idejének módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-02-18 10:14
7. Előterjesztés a Játékvár Óvoda és Bölcsőde dokumentumainak módosítására

  a) Játékvár Óvoda és Bölcsőde – Bölcsődei Intézményegységének Szakmai Programja,
  b) Játékvár Óvoda és Bölcsőde – Bölcsődei Intézményegységének Házirendje,
  c) Játékvár Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-02-18 10:12
8. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatára

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-02-18 09:56
9. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata 2016. évi összesített közbeszerzési tervére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-02-18 09:56
10. Előterjesztés Martfű Város 2016. évi Marketing tervére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2016-02-18 09:55
11. Előterjesztés a polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-02-18 09:55
12. Előterjesztés a civil szervezetek 2016. évi támogatására szóló pályázati kiírásra

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-02-18 09:54
13. Előterjesztés a civil szervezeteknek nyújtható támogatásokról szóló 8/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-02-18 09:54
14. Előterjesztés a Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium elnevezésének véleményezésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2016-02-18 09:53
15. Előterjesztés lakóépületek energetikai felújításához, korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás pályázati kiírására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2016-02-18 09:53
16. Előterjesztés alapító okiratok módosítására

  a) Játékvár Óvoda és Bölcsőde
  b) Martfűi Polgármesteri Hivatal
  c) Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-02-18 09:50
17. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata közfeladatainak, alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti meghatározására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-02-18 09:45
18. Előterjesztés a „Szép környezet 2016” pályázat meghirdetésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2016-02-18 09:45
19. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata tulajdonában lévő martfűi 349/86 hrsz-ú ingatlan bérbeadására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-02-18 09:45