Önkormányzat


2016.05.26 - Testületi ülés anyagai

1. Beszámoló a gyermekvédelmi tevékenységről

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-05-20 11:29
2. Beszámoló a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság tevékenységéről

Előterjesztő: a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság vezetője


2016-05-20 11:28
3. Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-05-20 11:27
4. Előterjesztés a Martfű-Rákócziújfalu-Rákóczifalva kerékpárút Rákócziújfalu Község Önkormányzatát terhelő kivitelezési költségeinek részletekben történő megfizetésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-05-20 11:26
5. Előterjesztés Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft-nek nyújtott kölcsön visszafizetésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-05-20 11:25
6. Előterjesztés céltartalék átcsoportosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2016-05-20 11:24
7. Előterjesztés a marketing költségek martfűi füzet kiadási költségeivel történő megemelésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2016-05-20 11:24
8. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 27/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-05-20 11:24
9. Előterjesztés az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló önkormányzati rendeletre

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-05-20 11:23
10. Előterjesztés a Martfűi Polgármesteri hivatal köztisztviselőire vonatkozó hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályainak meghatározására

Előterjesztő: Szász Éva jegyző

2016-05-20 11:22
11. Előterjesztés a nyári szünidei gyermekfelügyelet biztosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2016-05-20 11:22
12. Előterjesztés a 2016/2017-es nevelési évben indítható óvodai, bölcsődei csoportok számáról

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-05-20 11:22
13. Előterjesztés a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum Damjanich János Szakképző Iskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma tagintézmény-vezetői pályázatának véleményezésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-05-20 11:21
14. Előterjesztés közbeszerzési eljárás megindítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2016-05-20 11:21
15. Előterjesztés közbeszerzési szakértő megbízására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-05-20 11:20
16. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2016-05-20 11:20
17. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése közötti eseményekről, a tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester 


2016-05-20 11:20
18. Egyéb kérdések

2016-05-20 11:19
19. ZÁRT ülés - Előterjesztés Martfű Város Pedagógiai, Nevelési Díjának adományozására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-05-20 11:19