Önkormányzat


2016.06.23 - Testületi ülés anyagai

1. Beszámoló a város munkanélküliségi helyzetéről, a munkanélküliek ellátásáról, a közfoglalkoztatás szervezéséről

Előterjesztő: dr. Papp Antal polgármester

2016-06-16 10:51
2. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről

Előterjesztő: Szász Éva jegyző

2016-06-16 10:51
4. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata ösztöndíjrendszerének felülvizsgálatára, javaslat új ösztöndíjrendszer bevezetésére

Előterjesztő: Dr. Despotov Svetozar az Egészségügyi - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság Elnöke,

Rágyanszky István - Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottságának Elnöke  

2016-06-16 10:50
5. Előterjesztés az önkormányzati ösztöndíjrendszerhez kapcsolódó egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Előterjesztő: dr. Papp Antal polgármester

2016-06-16 10:49
6. Előterjesztés a települési támogatásról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: dr. Papp Antal polgármester

2016-06-16 10:48
7. Előterjesztés időskorúak szociális térképének elkészítésére

Előterjesztő: Dr. Despotov Svetozar - Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság Elnöke 

2016-06-16 10:48
8. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzatának Testnevelési és Sportkoncepciója 1. sz. mellékletének módosítására, kiegészítésére

Előterjesztő: dr. Papp Antal polgármester

2016-06-16 10:47
9. Előterjesztés Vagyonkezelési szerződés jóváhagyására. (Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégium)

Előterjesztő: dr. Papp Antal polgármester

2016-06-16 10:47
10. Előterjesztés a lakóépületek felújításához nyújtandó támogatásról szóló, 11/2013.(III.29.) Önkormányzati rendelet alapján beérkezett pályázat elfogadására és a támogatás összegének megállapítására

Előterjesztő: dr. Papp Antal polgármester


2016-06-16 10:47
11. Előterjesztés Oláh Csaba vételi ajánlatára (306/1 hrsz. és 2100/1 hrsz.)

Előterjesztő: dr. Papp Antal polgármester

2016-06-16 10:46
12. Előterjesztés a nyári gyermekfelügyeletre. (Később kerül kiküldésre.)

Előterjesztő: dr. Papp Antal polgármester

2016-06-16 10:45
13. Előterjesztés a Szolnoki úti járda és kerékpárút felújításának pótmunka költségeire

Előterjesztő: dr. Papp Antal polgármester

2016-06-16 10:44
14. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2016-06-16 10:44
15. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése közötti eseményekről, a tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2016-06-16 10:44
16. Kitüntetési javaslatok ZÁRT ülés

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-06-16 10:43
17. Egyéb kérdések

2016-06-16 10:43