Önkormányzat


2016.07.28 - Testületi ülés anyagai

1. Előterjesztés a martfűi 714/1 és 71111 helyrajzi számú területek védetté nyilvánítására

Előterjesztő: Szász Éva jegyző


2016-07-21 14:03
2. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-07-21 14:00
3. Előterjesztés a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár épületében légkezelő rendszer telepítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-07-21 13:58
4. Előterjesztés a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár épületében légkezelő rendszer telepítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásához közbeszerzési tanácsadó megbízására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-07-21 13:57
5. Előterjesztés a martfűi 074/109-hrsz-ú ingatlan felajánlására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-07-21 13:55
6. Előterjesztés víziközmű-fejlesztési hozz~járulással kapcsolatos szerződés hatályon kívül helyezésére és új megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-07-21 13:53
7. Előterjesztés a Szolnoki Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének véleményezésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-07-21 13:52
8. Előterjesztés Általános tartalék képzésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-07-21 13:51
9. Előterjesztés pályázatok előkészítésére és benyújtására (TOP-3.2.1-15.; TOP-5.1.2-15.)

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2016-07-21 13:51
10. Előterjesztés a 835/6 hrsz-ú ingatlan részterületének vételi ajánlatára

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2016-07-21 13:49
11. Előterjesztés Rákócziújfalu Község Önkormányzata kérelme Martfű-Rákócziújfalu kerékpárút építés kamatmegfizetés elengedésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2016-07-21 13:46
12. Előterjesztés Szolnoki úton parkolók építésére, valamint a Május 1. út és Ifjúság út közötti járda szakasz felújítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-07-21 13:40
13. Előterjesztés Szolnoki úton parkolók építésére, valamint a Május 1. út és Ifjúság út közötti járda szakasz felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-07-21 13:38
14. Előterjesztés Szolnoki úton parkolók építésére, valamint a Május 1. út és Ifjúság út közötti járda szakasz felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásához közbeszerzési tanácsadó megbízására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-07-21 13:37
15. Előterjesztés Martfü Város Önkormányzata 2016. évi összesített közbeszerzési tervénekm módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-07-21 13:35
16. Előterjesztés Napelemek telepítésére a 2015-ös „Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatásá" -ból

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-07-21 13:32
17. Előterjesztés a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programban történőrészvételre és a vállalt önerő mértékére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-07-21 13:25
18. Előterjesztés Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok részére meghirdetett 2016-os pályázat beadására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-07-21 13:23
19. Előterjesztés a martfűi 714/1 és 711/1 helyrajzi számú területek védetté nyilvánítására a Képviselő-testület 2016. július 28-ai ülésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2016-07-21 13:13