Önkormányzat


2017.02.23 - Testületi ülés anyagai

1. Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2017-02-16 14:40
2. Előterjesztés a 2016. évi Sporttámogatás elszámolásának jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Urbán-Szabó Béla - Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság elnöke

2017-02-16 14:39
3. Javaslat a 2017. évi sporttámogatási keret felosztására

Előterjesztő: Rágyanszky István - Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága elnöke


2017-02-16 14:39
4. Javaslat a Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2017. évi pénzügyi tervére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2017-02-16 14:37
5. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról szóló 112016.(11.26.) Önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2017-02-16 14:36
6. Előterjesztés közfeladat-ellátási támogatási szerződés jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2017-02-16 14:36
7. Előterjesztés a Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött vagyonkezelési szerződés 2. számú módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2017-02-16 14:36
9. Előterjesztés a bölcsődében, köznevelési intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 7/2015.(IJI.27.) önkormányzati rendelet módositására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2017-02-16 14:35
10. Javaslat Martfű Város 2017. évi marketing tervére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2017-02-16 14:35
11. Előterjesztés Városmarketing Csoport személyi összetételének módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2017-02-16 14:34
12. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ Szakmai Programjának elfogadása

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2017-02-16 14:34
13. Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2017-02-16 14:34
14. Előterjesztés a JCDecaux Hungary Zrt. hirdető táblákra vonatkozó bérleti szerződésének módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2017-02-16 14:32
15. Előterjesztés a civil szervezetek 2017. évi támogatására szóló pályázati kiírására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2017-02-16 14:32
16. Előterjesztés a „Szép környezet 2017. év" pályázat meghirdetésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2017-02-16 14:32
17. Előterjesztés lakóépületek energetikai felújításához, korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás pályázati kiírására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2017-02-16 14:31
18. Előterjesztés „Utak, kerékpárutak, járdák felújítása- építése Martfűn" megvalósítása tárgyában közbeszerzési eljárás megindítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2017-02-16 14:29
19. Előterjesztés „Utak, kerékpárutak, járdák felújítása- építése Martfűn" megvalósítása tárgyában közbeszerzési eljárás lefolytatásához közbeszerzési tanácsadó megbízására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2017-02-16 14:29