Önkormányzat


2017.03.27 - Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság ülés anyagai

1. A civil szervezetek részére nyújtott 2016. évi támogatás elszámolásának ellenőrzése

Előadó: Dr. Urbán-Szabó Béla bizottság elnöke, Vass Éva bizottsági tag

2017-03-27 09:35
2. Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyonkezelésre átadott vagyon ellenőrzése

Előadó: Dr. Urbán-Szabó Béla bizottság elnöke, Petróczki Gábor bizottsági tag, Fodor István bizottsági tag

2017-03-27 09:35
3. Előterjesztés Konzorciumi Együttműködési Megállapodás jóváhagyására EFOP-1.5.2-16. „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben" támogatási kérelem benyújtásához

Előteriesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2017-03-27 09:34
4. Előterjesztés az önkormányzat behajthatatlan kintlévőségeire vonatkozóan - ZÁRT ÜLÉS

Előterjesztő: Dr. Urbán-Szabó Béla bizottság elnöke

2017-03-27 09:34