Önkormányzat


2017.04.27 - Testületi ülés anyagai

1. Tájékoztató a város közbiztonságának helyzetéről, a Martfűi Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Előadó : Szolnok Városi Rendőrkapitány - Martfűi Polgárőr Egyesület elnöke

2017-04-24 11:19
2. Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, a belső ellenőrzési tevékenységről

Előteriesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2017-04-24 11:19
3. Beszámoló a Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2017-04-24 11:18
4. Tájékoztató Martfű Város környezetvédelmi helyzetéről

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2017-04-24 11:18
5. Előterjesztés a Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. évi támogatásának elszámolására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2017-04-24 11:18
6. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2017-04-24 10:14
7. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 8/2012. (III.07.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2017-04-24 10:04
8. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata 2016. évi beszerzéseiről az éves statisztikai összegzés jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2017-04-24 10:02
9. Előterjesztés a Tiszazugi-Leader Egyesület előfinanszírozására kért tagi kölcsön iránti kérelmére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2017-04-24 10:02
10. Előterjesztés a víziközmű -vagyon üzemeltetési szerződés IV. számú módosítására

Elöteriesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2017-04-24 10:02
11. Előterjesztés a Településképi Arculati Kézikönyv készítésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2017-04-24 10:01
12. Előterjesztés AGENDA Pályázatházzal kötendő Együttműködési Megállapodás jóváhagyására az EFOP-1.5.2-16. ,,Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben" pályázathoz kapcsolódóan

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2017-04-24 10:01
13. Előterjesztés Közétkeztetés fejlesztésére kiírt pályázat (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17) beadására és önkormányzati saját erő biztosítására

Előteriesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2017-04-24 10:00
14. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ Szakmai Programjának módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2017-04-24 10:00
15. Előterjesztés a polgármester jutalmazására

Előteriesztő: Gonda Istvánné alpolgármester

2017-04-24 09:59
17. Előterjesztés a Martfűi Labdarúgó Spotegyesülettel megkötött, a sporttelep térítésmentes használatba adási szerződésének módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2017-04-24 09:59
18· Előterjesztés a sportegyesületek 2016. évi támogatás elszámolásának hiánypódásáról

Előterjesztő: Dr. Urbán-Szabó Béla Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság elnöke

2017-04-24 09:58
19. Előterjesztés a „Ki kicsoda Martfűn" című könyv kiadásának előkészítésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2017-04-24 09:58