Önkormányzat


2017.06.29 - Testületi ülés anyagai

1. Tájékoztató a város egészségügyi ellátásáról

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2017-06-26 10:41
2. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről

Előterjesztő: Szász Éva jegyző


2017-06-26 10:41
3. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata és a Martfűi Polgármesteri Hivatal beszerzési szabályzatának jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2017-06-26 10:40
4. Előterjesztés a műfüves futballpálya hasznosítására, a térítésmentes használatba adási szerződés megkötésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2017-06-26 10:40
5. Előterjesztés a martfűi 349/54 hrsz-ú ingatlan megvásárlására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2017-06-26 10:39
6. Előterjesztés a martfűi iskola konyha csatorna javítására és olajfogó építésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2017-06-26 10:39
7. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata vagyonbiztosítási szerződése megkötésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2017-06-26 10:38
8. Előterjesztés a „AC raktár" épületének épületenergetikai korszerűsítése, és megújuló energiahordozót hasznosító felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2017-06-26 10:38
9. Előterjesztés az „AC raktár" épületének épületenergetikai korszerűsítése, és megújuló energiahordozót hasznosító felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásához közbeszerzési tanácsadó megbízására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2017-06-26 10:38
10. Előterjesztés a Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft-nek önkormányzati létszám átadására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2017-06-26 10:36
11. Előterjesztés 1. számú fogorvosi körzet feladat-ellátási megállapodásának módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2017-06-26 10:36
12. Előterjesztés szabadtéri fitness eszközök telepítésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2017-06-26 10:35
13. Előterjesztés a Teatro Arte Nonprofit Kft-vel kötendő közszolgáltatási szerződésre

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2017-06-26 10:35
14. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2017-06-26 10:34
15. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése közötti eseményekről, a tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2017-06-26 10:33
16. Egyéb kérdések

2017-06-26 10:33