Önkormányzat


2017.11.30 - Testületi ülés anyagai

1. Javaslat a Képviselő-testület 2018. évi munkatervére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2017-11-23 10:30
2. Javaslat a 2018. évi belső- és felügyeleti ellenőrzési munkatervre

Előterjesztő: Szász Éva jegyző

2017-11-23 10:30
3. Előterjesztés a reklámok és reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó településképi követelményekről szóló önkormányzati rendeletre

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2017-11-23 10:29
4. Előterjesztés a 2018. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról szóló ön.kormányzati rendeletre

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2017-11-23 10:29
5. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapításáról szóló 112017 .(11.24.) ön.kormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2017-11-23 10:28
6. Előterjesztés az építményadóról szóló 27/2006.(XII.15.) rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2017-11-23 10:27
7. Előterjesztés a „Szép környezet .... év" cím alapításáról szóló 11/2012.(IV.02.) ön.kormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

Előterjesztő: Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság Elnöke

2017-11-23 10:26
8. Beszámoló a Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2017. évi pénzügyi tervének féléves végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2017-11-23 10:26
9. Előterjesztés a helyi esélyegyenlőségi program áttekintésének, felülvizsgálatának elfogadására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2017-11-23 10:25
10. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata Testnevelési és Sportkoncepciójának felülvizsgálatára

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2017-11-23 10:25
11. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ vezetői pályázat kiírására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2017-11-23 10:25
12. Előterjesztés Martfű Város közigazgatási területén levő térfigyelő kamera-rendszer helyszíneinek jóváhagyására és új helyszínek kijelölésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2017-11-23 10:24
13. Előterjesztés a Martfű Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Martfű, Szolnoki út 123 szám alatti ingatlan társasítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2017-11-23 10:24
14. Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulással kötött megállapodás módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2017-11-23 10:24
15. Előterjesztés Szabó Tamás és Szabó Tünde 09917, 098, 097, 095/2 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlata

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2017-11-23 10:23
16. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előteriesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2017-11-23 10:23
17. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése közötti eseményekről, a tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2017-11-23 10:22
Plusz napirend – „Martfű városüzemeltetési épületének energetikai rekonstrukciója” című pályázathoz saját erő vállalására


2017-11-27 09:10
18. Egyéb kérdések

2017-11-23 10:22