Önkormányzat


2018.04.26 - Testületi ülés anyagai

1. Tájékoztató a város közbiztonságának helyzetéről, a Martfűi Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Előadók: Szolnok Városi Rendőrkapitány, Martfűi Polgárőr Egyesület elnöke

2018-04-19 11:20
2. Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-04-19 11:20
3. Beszámoló a belső ellenőrzési tevékenységről

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-04-19 11:19
4. Javaslat Martfű Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójára

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-04-19 11:19
5. Előterjesztés A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2018-04-19 11:19
6. Előterjesztés a Martfűi Városfejlesztési és Ingatlankezelői Szolgáltató Önkormányzati Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-04-19 11:19
7. Előterjesztés a Martfűi Városfejlesztési, Ingatlankezelői és Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Önkormányzati Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2018-04-19 11:18
9. Előterjesztés közfeladat-ellátási támogatási szerződés jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-04-19 11:18
10. Előterjesztés a Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft. további működésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2018-04-19 11:17
11. Előterjesztés a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, a többletszolgáltatás díjáról szóló 21/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-04-19 11:17
12. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 22/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-04-19 11:16
13. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének felülvizsgálatára

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2018-04-19 11:16
14. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzatának Testnevelési és Sportkoncepciója 1. számú mellékletének kiegészítésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-04-19 11:16
15. Előterjesztés a városi köztemető üzemeltetői szerződés közös megegyezéssel való megszüntetésére a Pietas Kft-vel, valamint a temető üzemeltetésének további lehetőségeire

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-04-19 11:15
16. Előterjesztés „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról szóló pályázat benyújtásához szükséges önerő biztosítására''

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-04-19 11:15
17. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata Helyi Vállalkozásfejlesztési Alapjának felhasználására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2018-04-19 11:14
18. Előterjesztés a víziközmű -vagyon üzemeltetési szerződés V. számú módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-04-19 11:14
19. Előterjesztés a víziközmű-vagyon vállalkozási célú hasznosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-04-19 11:14