Önkormányzat


2018.05.30 - Testületi ülés anyagai

1. Beszámoló a gyermekvédelmi tevékenységről

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2018-05-25 11:13
2. Beszámoló a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság tevékenységéről, tájékoztató a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság városunkban végzett 2017. évi munkájáról

Előadók: a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság vezetője, a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság Parancsnoka

2018-05-25 11:13
3. Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-05-25 11:12
6. A Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2017. évi támogatásának elszámolásáról

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-05-25 11:11
7. Előterjesztés közfeladat-ellátási támogatási szerződés jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-05-25 11:11
8. Előterjesztés a Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft. megszűntetésének módjára, a feladatellátás további biztosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-05-25 11:11
9. Előterjesztés a 2018/2019-es nevelési évben indítható óvodai, bölcsődei csoportok számáról

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-05-25 11:10
10. Előterjesztés az „Óvoda bővítése a Munkácsy út 79. szám alatti óvoda épületében” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2018-05-25 11:10
11. Előterjesztés az „Óvoda bővítése a Munkácsy út 79. szám alatti óvoda épületében” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásához közbeszerzési tanácsadó megbízására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-05-25 11:10
12. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata 2017. évi beszerzéseiről az éves statisztikai összegzés jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-05-25 11:09
13. Előterjesztés a Martfűi Városi Művelődési Központ és Könyvtár épületében légkezelő rendszer telepítésére vonatkozó kiegészítő munkák többletköltségére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-05-25 11:09
14. Előterjesztés a nyári szünidei gyermekfelügyelet biztosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-05-25 11:08
15. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2018-05-25 11:08
16. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése közötti eseményekről, a tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2018-05-25 11:08
17. Egyéb kérdések

2018-05-25 11:07
18. Előterjesztés méltatlansági eljárásra. Zárt ülésen

Előterjesztő: Vass Éva a Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság tagja

2018-05-25 11:07
19. Előterjesztés „Önkormányzati Elismerő Oklevél” és tárgyjutalom adományozására - ZÁRT ülésen

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-05-25 11:07