Önkormányzat


2018.09.27 - Testületi ülés anyagai

1. Beszámoló a városi főépítész tevékenységéről

Előadó: Városi főépítész


2018-09-20 13:20
3. Beszámoló a Játékvár Óvoda és Bölcsőde tevékenységéről

Előadó: Gonda Istvánné vezető

2018-09-20 13:19
4. Beszámoló az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-09-20 13:19
6. Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00001 azonosító számú „Bölcsőde bővítése, óvodai férőhelyek felújítása Martfűn” című pályázat keretében a bölcsőde épület építési munkái során felmerült pótmunkáról

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-09-20 13:19
7. Előterjesztés a Játékvár Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-09-20 13:18
8. Előterjesztés a Játékvár Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programjának módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-09-20 13:18
9. Előterjesztés Gonda Istvánné intézményvezető nyugdíjba vonulása miatti felmentésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-09-20 13:18
10. Előterjesztés a vízi közművek gördülő fejlesztési tervére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-09-20 13:18
11. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata Képviselő- testületének 122/2018. (VII. 23.) és 130/2018. (VIII. 09.) határozatainak kijavítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-09-20 13:17
12. Előterjesztés VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú pályázat Támogatói Okiratában meghatározottaknak megfelelő saját erő biztosítására és előleg összegének igénylésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-09-20 13:17
13. Előterjesztés lakóépületek energetikai felújításához, korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás pályázati kiírására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2018-09-20 13:16
14. Előterjesztés a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói megbízására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2018-09-20 13:16
15. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2018-09-20 13:16
16. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése közötti eseményekről, a tett intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-09-20 13:15
17. Egyéb kérdések

2018-09-20 13:15
18. Előterjesztés a martfűi 086/5 hrsz-ú valamint a martfűi 086/6 hrsz-ú földterületek adás-vétele kapcsán benyújtott kifogás elbírálása – ZÁRT ülésen

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-09-20 13:15