Önkormányzat


2018.10.29 - Testületi ülés anyagai

1. Előterjesztés Martfűi Városfejlesztési, Ingatlankezelői és Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Önkormányzati Kft. „va.'' kötött vagyonkezelői szerződés megszüntetésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2018-10-26 10:14
2. Előterjesztés A Martfűi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-10-26 10:13
3. Előterjesztés a Martfűi Polgármesteri Hivatal létszámának emelésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-10-26 10:12
4. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről szóló 27/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Szász Éva jegyző

2018-10-26 10:12
5. Előterjesztés a városi köztemető üzemeltetésére, valamint a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 2712013. (XII.6.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-10-26 10:12
6. Előterjesztés Körös-Tisza menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulás megszüntetésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-10-26 10:11
7. Előterjesztés Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszüntetésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-10-26 10:11
8. Előterjesztés A Játékvár Óvoda és Bölcsőde intézmény bölcsőde belső és külső járda, gépkocsi beálló építési költségeinek biztosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2018-10-26 10:11
9. Előterjesztés Kereskedelmi szerződés keretében Martfű Város Önkormányzata közintézményei részére 2018.12.31-ig érvényes „Teljes ellátásról szóló földgáz adásvételi szerződés" utólagos jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-10-26 10:10
10. Előterjesztés A Szolnok - Martfű összekötő kerékpárút Martfű külterületi szakaszán az intézkedési tervében meghatározott feladatok elvégzéséhez szükséges előirányzat biztosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-10-26 10:10
11. Előterjesztés a víziközművek vagyonbiztosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2018-10-26 10:09