Önkormányzat


2018.11.29 - Testületi ülés anyagai

1. Javaslat a Képviselő-testület 2019. évi munkatervére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-11-23 10:41
2. Előterjesztés a 2019. évi belső- és felügyeleti ellenőrzési munkatervről

Előterjesztő: Szász Éva jegyző

2018-11-23 10:41
3. Előterjesztés a Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. I. félévi támogatásának elszámolásáról

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2018-11-23 10:41
4. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata béren kívüli juttatás fedezetére és a Játékvár Óvoda és Bölcsőde előirányzatának belső átcsoportosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-11-23 10:40
5. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének az építményadóról szóló 27/2006.(XII.15.) rendeletének módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-11-23 10:40
6. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének a telekadóról szóló 20/2015.(XI.27.) rendeletének hatályon kívül helyezésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-11-23 10:40
7. Előterjesztés a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-11-23 10:39
8. Előterjesztés a közterületek filmforgatási célú használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-11-23 10:39
9. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 27/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-11-23 10:39
10. Előterjesztés a lakóépületek felújításához nyújtandó támogatásról szóló, 11/2013. (III. 29.) Önkormányzati rendelet alapján beérkezett pályázat elfogadására és a támogatás összegének megállapítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2018-11-23 10:38
11. Előterjesztés a Martfű 791/6 hrsz-ú, természetben Martfű, Gesztenye sor 1/c alatti állami tulajdonú ingatlan vagyonkezelésbe vételére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-11-23 10:38
12. Előterjesztés a helyi esélyegyenlőségi program elfogadására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2018-11-23 10:38
13. Előterjesztés a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény könyvtár szakmai egysége 2017. évi beszámolójának és 2018. évi munkatervének elfogadására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-11-23 10:37
14. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-11-23 10:37
15. Előterjesztés a karácsonyi fényfüggönyök és fényfüzérek vásárlására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-11-23 10:36
16. Előterjesztés Dr. Papp Antal polgármester 25 éves jubileumi jutalmára

Előterjesztő: Szász Éva jegyző


2018-11-23 10:36
17. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2018-11-23 10:35
18. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése közötti eseményekről, a tett intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2018-11-23 10:35
19. Egyéb kérdések

2018-11-23 10:35