Önkormányzat


2019.02.28 - Testületi ülés anyagai

1. Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetésére (II. forduló)

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2019-02-21 09:52
2. Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2018.(II.23.) Önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2019-02-21 09:51
3. Előterjesztés a települési támogatásról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2019-02-21 09:50
4. Előterjesztés a szociális ellátások után fizetendő 2019. évi térítési díjakra vonatkozó javaslat véleményezésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2019-02-21 09:50
5. Előterjesztés a „Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése” elnevezésű egyedi támogatási felhívásra kérelem benyújtására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2019-02-21 09:49
6. Előterjesztés a „Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra” tárgyú pályázat beadására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2019-02-21 09:48
7. Előterjesztés a Játékvár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői munkakör betöltésére kiírandó pályázatra

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2019-02-21 09:48
8. Előterjesztés a civil szervezetek 2019. évi támogatására szóló pályázati kiírására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2019-02-21 09:47
9. Előterjesztés a 2018. évi sporttámogatás elszámolásának jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Urbán-Szabó Béla – Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság elnöke

2019-02-21 09:47
10. Előterjesztés a 2019. évi sporttámogatási keret felosztására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2019-02-21 09:46
11. Előterjesztés a polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2019-02-21 09:45
12. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2019-02-21 09:44
13. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése közötti eseményekről, a tett intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2019-02-21 09:44
14. Egyéb kérdések

2019-02-21 09:43
Pénzügyi bizottság: 9. Előterjesztés a martfűi sportegyesületek részére nyújtott 2018. évi önkormányzati támogatás felhasználásának tapasztalatairól

Előterjesztő: Dr. Urbán-Szabó Béla - Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság elnöke

2019-02-21 13:09
Pénzügyi bizottság: 12. Előterjesztés a szép környezet kialakításával kapcsolatos feladatokra

Előterjesztő: Dr. Urbán-Szabó Béla - Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság elnöke

2019-02-21 13:10
Pénzügyi bizottság: 13. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2019-02-21 13:11