Önkormányzat


2019.06.27 - Testületi ülés anyagai

1. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről

Előterjesztő: Szász Éva jegyző

2019-06-20 09:41
2. Előterjesztés a Városfejlesztési Nonprofit Kft. végelszámolásának befejezésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2019-06-20 09:41
3. Előterjesztés a TOP-1.4.l-15-JNl-2016-00001 azonosító számú, „Bölcsőde bővítése, óvodai férőhelyek felújítása Martfűn" című pályázat keretében az óvoda épület építési munkái során felmerült pótmunkáról

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2019-06-20 09:41
4. Előterjesztés a „Garzonház tetőszigetelési munkái" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2019-06-20 09:40
5. Előterjesztés a „Garzonház tetőszigetelési munkái" tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásához közbeszerzési tanácsadó megbízására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2019-06-20 09:40
6. Előterjesztés a Játékvár Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Elötetjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2019-06-20 09:39
7. Előterjesztés a Játékvár óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2019-06-20 09:39
8. Előterjesztés a Játékvár Óvoda és Bölcsőde - óvodai és Bölcsődei Intézményegység Házirendjének elfogadására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2019-06-20 09:39
9. Előterjesztés a szavazatszámláló bizottsági póttagok kiegészítésére

Előterjesztő: Szász Éva jegyző

2019-06-20 09:39
10. Előterjesztés a „Ki kicsoda Martfűn" című kiadvány nyomdai költségeihez előirányzat biztosítására és a nyomda megbízására

Előterjesztő: Rágyanszky István
Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok bizottság elnöke

2019-06-20 09:38
11. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2019-06-20 09:38
12. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése közötti eseményekről, a tett intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2019-06-20 09:38
13. Egyéb kérdések

2019-06-20 09:37
14. ZÁRT ÜLÉS – Előterjesztés a Játékvár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2019-06-20 09:37
15. ZÁRT ÜLÉS – Előterjesztés Kitüntetések, elismerő oklevelek adományozására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2019-06-20 09:37