Önkormányzat


2019.09.26 - Testületi ülés anyagai

1. Beszámoló a Városi Köztemető üzemeltetéséről

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2019-09-18 15:53
2. Beszámoló a Játékvár Óvoda és Bölcsőde tevékenységéről

Előadó: Intézményvezető

2019-09-18 15:53
3. Beszámoló az önkormányzat 2019. évi költségvetésének 1. félévi teljesítéséről

Előterjesztő : Dr. Papp Antal polgármester

2019-09-18 15:52
4. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapításáról szóló 112019.(111.1.) Önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2019-09-18 15:52
6. Előterjesztés a kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2019-09-18 15:51
7. Előterjesztés a Martfű Városi Könyvtár könyvtárhasználati szabályzatáról szóló 32/2006.(Xll.15.) rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2019-09-18 15:51
8. Előterjesztés a közterületek fellobogózásáról szóló 19/2016.(X.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő : Dr. Papp Antal polgármester

2019-09-18 15:50
9. Előterjesztés a 024 hrsz-ú önkormányzati közút magánúttá történő átminősítéséről szóló 17/2006.(Vl.29.} rendelet hatályon kívül helyezésére

Előterjesztő: Szász Éva jegyző


2019-09-18 15:50
10. Előterjesztés Önkormányzati utak felújításához és a Temető parkoló építéséhez előirányzat biztosításához

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgánnester

2019-09-18 15:50
11. Előterjesztés a Játékvár Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programjának módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgánnester

2019-09-18 15:49
12. Előterjesztés „Martfű Város közigazgatási területén lévő közvilágítás korszerűsítése energiatakarékos LED-es közvilágításra" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2019-09-18 15:49
13. Előterjesztés „Martfű Város közigazgatási területén lévő közvilágítás korszerűsítése energiatakarékos LED-es közvilágításra" tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásához közbeszerzési tanácsadó megbízására

Előteriesztő: Dr. Papp Antal polgánnester

2019-09-18 15:49
14. Előterjesztés a vízi közművek gördülő fejlesztési tervére

Elöteriesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2019-09-18 15:48
15. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előteriesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2019-09-18 15:48
16. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése közötti eseményekről, a tett intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2019-09-18 15:48
17. Egyéb kérdések

2019-09-18 15:47