Önkormányzat


2020.02.27 - Testületi ülés anyagai

1. Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetésére (II. forduló)

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2020-02-21 09:44
2. Javaslat Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Programjára (2020- 2024.) és Településfejlesztési Tervére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2020-02-21 09:44
3. Javaslat Martfű Város Önkormányzata Testnevelési és Sportkoncepciójának felülvizsgálatára

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2020-02-21 09:44
4. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata kormányzati funkcióinak módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2020-02-21 09:44
5. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2019.(111.01.) Önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2020-02-21 09:43
6. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2020-02-21 09:43
7. Előterjesztés a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi beszámolójának, 2020. évi munkatervének elfogadására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2020-02-21 09:43
8. Előterjesztés a bölcsődében, köznevelési intézményekben Ílzetendő térítési díjak megállapításáról szóló 7/2015.(111.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2020-02-21 09:42
9. Előterjesztés a „Ki kicsoda Martfűn" című kiadvány megjelentetésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2020-02-21 09:42
10. Előterjesztés a civil szervezetek 2020. évi támogatására szóló pályázati kiírásra

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2020-02-21 09:42
11. Előterjesztés a polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2020-02-21 09:42
12. Előterjesztés a 2019. évi sporttámogatás elszámolásának jóváhagyására

Előterjesztő: Vass Éva a Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság Elnöke

2020-02-21 09:41
13. Előterjesztés a 2020. évi sporttámogatási keret felosztására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2020-02-21 09:41
14. Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Rákóczifalva Város Önkormányzata között kötendő önkormányzati befizetésekről szóló megállapodás elfogadására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2020-02-21 09:41
15. Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Tiszavárkony Község Önkormányzata között kötendő önkormányzati befizetésekről szóló megállapodás elfogadására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2020-02-21 09:40
16. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése közötti eseményekről, a tett intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2020-02-21 09:40
17. Egyéb kérdések

2020-02-21 09:39
18. ZÁRT ülés - Előterjesztés „Önkormányzati Elismerő Oklevél" és tárgyjutalom adományozására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2020-02-21 09:39