2020.02.27 - Testületi ülés anyagai

Előterjesztő: Vass Éva a Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság Elnöke