Önkormányzat


2020.07.16 - Testületi ülés anyagai

1. Tájékoztató a város közbiztonságának helyzetéről, a Martfűi Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Előadók: Szolnok Városi Rendőrkapitány, Martfűi Polgárőr Egyesület elnöke

2020-07-09 09:49
2. Beszámoló a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság tevékenységéről, tájékoztató a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság városunkban végzett 2019. évi munkájáról

Előadók: a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság vezetője, a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság Parancsnoka

2020-07-09 09:49
3. Javaslat az Önkormányzat Közművelődési Stratégiájára

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2020-07-09 09:48
4. Beszámoló az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2020-07-09 09:48
5. Beszámoló a belső ellenőrzési tevékenységről

Előteriesztő: Szász Éva jegyző

2020-07-09 09:48
6. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről

Előterjesztő: SzáSz Éva jegyző


2020-07-09 09:47
7. Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2020.(11.28.) Önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2020-07-09 09:47
8. Előterjesztés A Képviselő-testület 2020. évi munkatervének módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2020-07-09 09:47
9. Előterjesztés a nyári szünidei gyermekfelügyelet biztosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2020-07-09 09:46
10. Előterjesztés Feladat-ellátási szerződés megszüntetése

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2020-07-09 09:46
11. Előterjesztés a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2020-07-09 09:46
12. Előterjesztés Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról szóló pályázat benyújtásához szükséges önerő biztosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2020-07-09 09:45
13. Előterjesztés a TOP-3.2.1-16-JNl-2019-00008 azonosító számú „Garzonház komplex épületenergetikai felújítása Martfűn" című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításáról

Előterjesztö: Dr. Papp Antal polgármester

2020-07-09 09:45
14. Előterjesztés a TOP-4.2.1-15-2019-00038 azonosító számú „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Martfűn" című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításáról

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2020-07-09 09:44
15. Előterjesztés a civil szervezetek 2020. évi támogatására

Elöteriesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2020-07-09 09:43
16. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2020-07-09 09:43
18. Egyéb kérdések

2020-07-09 09:42
19. ZÁRT ÜLÉS - Előterjesztés kitüntetések adományozására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2020-07-09 09:42