Önkormányzat


2020.09.24 - Testületi ülés anyagai

1. Javaslat Martfű Város Parkolási Koncepciójára

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2020-09-17 12:06
2. Tájékoztató a városban működő idősek ellátását biztosító és szociális tevékenységet végző szervezetek munkájáról

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2020-09-17 12:06
3. Javaslat az Önkormányzat Ifjúságpolitikai Koncepciójára

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2020-09-17 12:06
4. Beszámoló a Játékvár Óvoda és Bölcsőde 2019/2020. nevelési évben végzett munkájáról

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2020-09-17 12:06
5. Beszámoló az önkormányzat 2020. évi költségvetésének 1. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2020-09-17 12:05
6. Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2020.(11.28.) Önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2020-09-17 12:05
7. Előterjesztés a sportszervezetek 2020. évi sporttámogatásának kiegészítésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2020-09-17 12:05
8. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakásgk és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésük 'szabályairól szóló 22/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2020-09-17 12:04
9. Előterjesztés a település környezetvédelmének szabályairól szóló 28/2016. (Xl. 25.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2020-09-17 12:04
10. Előterjesztés Wu Lingsong ingatlan szerzésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2020-09-17 12:04
11. Előterjesztés az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészíttetésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2020-09-17 12:03
12. Előterjesztés Szálláshely-szolgáltatási szabályzat elfogadására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2020-09-17 12:03
13. Előterjesztés A Piac üzemeltetési szabályzatának módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2020-09-17 12:03
14. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2020-09-17 12:03
15. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése közötti eseményekről, a tett intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2020-09-17 12:02
16. Egyéb kérdések

2020-09-17 11:56
Martfű, Szolnoki út 123 szám alatti ingatlan bérleti szerződésének felmondása

2020-09-22 15:06
Előirányzat biztosítására az Ipari parkban található területek (1658/1 és 1659/1 hrsz.) hulladék elszállítására és területrendezésére

2020-09-22 15:04