Önkormányzat


2021.06.30 - Testületi ülés anyagai

1. Tájékoztató a város közbiztonságának helyzetéről, a Martfűi Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Előadók: Szolnok Városi Rendőrkapitány, Martfűi Polgárőr Egyesület elnöke

2021-06-23 10:33
2. Beszámoló a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság tevékenységéről, tájékoztató a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság városunkban végzett 2020. évi munkájáról

Előadók: a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság vezetője,
a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság Parancsnoka

2021-06-23 10:33
3. Javaslat Martfű Város Önkormányzat Ifjúságpolitikai Koncepciójára

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2021-06-23 10:32
4. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről

Előterjesztő: Szász Éva jegyző


2021-06-23 10:32
5. Előterjesztés a Képviselő-testület 2021. évi munkaterv módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2021-06-23 10:32
6. Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2021.(11.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2021-06-23 10:31
7. Előterjesztés a civil szervezetek 2021. évi támogatására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2021-06-23 10:31
8. Előterjesztés VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése című felhívás keretében pályázat beadására és saját erő biztosítására

Előterjesztő : Dr. Papp Antal polgármester

2021-06-23 10:31
9. Előterjesztés Martfű város készülő új településrendezési terve és helyi építési szabályzata megkezdett tervezési feladatainak folytatására és a település egyes részeinek új övezeti besorolásra

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2021-06-23 10:30
10. Előterjesztés A Társulási Megállapodás módosításáról

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2021-06-23 10:30
11. Előterjesztés Martfű belterület 1670/10 hrsz-ú ingatlan értékesítése Hellán Andrea és Angyalosi Gábor részére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2021-06-23 10:29
12. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2021-06-23 10:29
13. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése közötti eseményekről, a tett intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2021-06-23 10:29
14. Egyéb kérdések

2021-06-23 10:28
15. ZÁRT ÜLÉS - Előterjesztés kitüntetések adományozására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2021-06-23 10:28