Önkormányzat
2021.08.12 - Testületi ülés anyagai

1. Előterjesztés A FitMed System Kft. tulajdonában lévő ingatlanokra bejegyzett, Martfű Város Önkormányzatát megillető elővásárlási jog ingatlan-nyilvántartásból történő törlésére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgánnester

2021-08-05 13:51
2. Előterjesztés „Kereskedelmi szerződés keretében Martfű Város Önkormányzata közintézményei részére földgáz energia szállítása" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgánnester

2021-08-05 13:51
3. Előterjesztés „Kereskedelmi szerződés keretében Martfű Város Önkormányzata közintézményei részére villamos energia sdllítása" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2021-08-05 13:50
4. Előterjesztés felhalmozási, és dologi kiadások elöirányzat biztosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester


2021-08-05 13:50