Önkormányzat


2021.10.14 - Testületi ülés anyagai

1. Javaslat Az önkormányzati dolgozók jutalmazására

Előterjesztő: Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottsága Elnöke

2021-10-08 09:48
2. Előterjesztés a polgármester jutalmazására

Előterjesztő: Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottsága Elnöke


2021-10-08 09:48
3. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 5/2015. (11.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgánnester

2021-10-08 09:47
5. Előterjesztés a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 16/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2021-10-08 09:46
6. ZÁRTÜLÉS – Előterjesztés „Önkormányzati elismerő oklevél" adományozására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2021-10-08 09:46