Önkormányzat


2021.11.25 - Testületi ülés anyagai

1. Javaslat a Képviselő-testület 2022. évi munkatervére

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2021-11-17 16:44
2. Javaslat a 2022. évi belső- és felügyeleti ellenőrzési munkatervre

Előterjesztő: Szász Éva jegyző

2021-11-17 16:44
3. Előterjesztés Martfű Város településképének védelméről szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2021-11-17 16:44
4. Előterjesztés a Martfű külterület 083 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanból, a Gréczi Andrea Gabriella 4322/14112 tulajdoni hányadának (terület nagysága: 3,1164 ha) megvásárlásáról

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2021-11-17 16:43
5. Előterjesztés a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2021-11-17 16:43
6. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2021-11-17 16:42
7. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése közötti eseményekről, a tett intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2021-11-17 16:42
8. Előterjesztés a 0118/8, 0118/18, 0118/19 hrsz-ú ingatlanok földhaszonbérletbe adására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2021-11-17 16:40
9. Egyéb kérdések

2021-11-17 16:40
10. ZÁRT ÜLÉS - Előterjesztés „Önkormányzati Elismerő Oklevél” és tárgyjutalom adományozására

Előterjesztő: Dr. Papp Antal polgármester

2021-11-17 16:39